POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 192/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Jasak Józef, 2. Orzech Janusz, 3. Szalbierz Zdzisław Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Bąk Małgorzata Iwona, 5. Bombik Danuta, 6. Cebrat Grzegorz, 7. Cuprych Zofia Krystyna, 8. Frącz Halina, 9. Grygiel Ewa Teresa, 10. Kasperek Elżbieta Maria, 11. Klimas Lucyna Elżbieta, 12. Malek Zbigniew Józef, 13. Mazurek Henryka, 14. Naguszewska Irena Ewa, 15. Petruczenko Leszek Władysław, 16. Supranowicz Renata Magdalena, 17. Swoboda Grażyna Anna, 18. Szadkowska Janina, 19. Żbikowski Jarosław Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Bartosik Piotr, 21. Bigosińska Monika Małgorzata, 22. Burba Robert Bogusław, 23. Grudniewski Tomasz Marek, 24. Jankowski Jan Stefan, 25. Kacata Piotr Pawet, 26. Kociubińska Teresa Zofia, 27. Krzyżostaniak Edward Franciszek, 28. Kwieciński Janusz, 29. Lewandowska Irena, 30. Liczko Aneta, 31. Mikiciuk Irena Maria, 32. Mlekodaj Anna, 33. Senko Katarzyna Sylwestra, 34. Stachniewicz Zofia Teresa, 35. Stępień Ewa Jadwiga, 36. Szczypiorski Mirosław Jan, 37. Szkolnicka Małgorzata Ewa, 38. Szuba Zbigniew Mikołaj, 39. Wożniak Michał Wojciech, 40. Zdrojewska Danuta Ewa.