POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 stycznia 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 21/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Republiki Bułgarii:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-bułgarskiej współpracy kulturalnej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Bożkow Bożko, 2. Dymitrow Dymityr, 3. Ikonomow Władysław, 4. Lingorska -Naczewska Błagowesta,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Ewstatiewa -Biołczewa Mariana, 6. Kurtew Atanas, 7. Lau-Bukowska Dimitrina,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu osiągnięć polskiego alpinizmu

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Atanasow Petyr,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu tematyki polskiej w bułgarskich mediach

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. Stanczewa Welewa Kalina,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Bułgarii za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polski

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Kiriakow Koliu,

obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałe w Republice Bułgarii za zasługi w rozwijaniu polsko -bułgarskiej współpracy kulturalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Nikołow Anna, 12. Romać -Złatanowa Halina,

obywatele Republiki Czeskiej za zasługi w działalności na rzecz organizacji polonijnych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Baron Karol, 14. Berek Lech, 15. Bocek Zbigniew, 16. Branny Jerzy Franciszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Czernek Leszek, 18. Kisza Renata, 19. Sikorowa Jadwiga,

obywatel Republiki Estońskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko -estońskiej współpracy naukowej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

20. Pullat Raimo,

obywatele Republiki Finlandii za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-fińskiej współpracy:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

21. Mäyry Marjukka,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

22. Hoge Mårten, 23. Lappi -Seppälä Marja -Liisa, 24. Laxell Karl Fredrik, 25. Paluski Marjatta,

pośmiertnie

26. Kontro Markku,

obywatele Republiki Kazachstanu:

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

27. Svintsitskiy Vitaliy,

za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Ostrovskaya Yekaterina, 29. Sukhovetskiy Alexandr,

obywatele Republiki Litewskiej:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

30. Pacyno Wacław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

31. Łunkiewicz Zygmunt, 32. Radziewicz Stanisław, 33. Tarasewicz Leon,

za zasługi w rozwijaniu polsko -litewskiej współpracy kulturalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Płetenicki Wiesław, 35. Zubkow Andrzej,

pośmiertnie

36. Borysowicz Piotr,

obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałe w Wielkim Księstwie Luksemburga za zasługi w działalności polonijnej i społecznej, za osiągnięcia w pracy na rzecz popularyzowania kultury polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Moulin Teresa, 38. Suchy -Liszka Irena,

obywatele Republiki Federalnej Niemiec za zasługi w niesieniu pomocy poszkodowanym podczas powodzi w Polsce w maju i w czerwcu 2010 r.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Bähr Bertram, 40. Mankiewicz Kai, 41. Meenen Gerrit, 42. Nentwig Olaf, 43. Schering Gunnar, 44. Schrade Stefan, 45. Thomsen Torsten, 46. Tjaden Thomas, 47. Winterscheid Dirk,

obywatele Republiki Słowenii za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko -słoweńskiej współpracy gospodarczej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

48. Dolżan Marko,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

49. Kolarič Jožef,

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko -amerykańskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

50. McCain John Sidney,

obywatele Królestwa Szwecji:

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury muzycznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

51. Tjajkovski Stella,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

52. Moscovicz Jacob,

za zasługi w promowaniu polskiej kultury muzycznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Widegren Jolanta Barbara.