POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 stycznia 2011 r. o nadaniu orderów

Rej. 41/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Słowackiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-słowackiej współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. gen. bryg. Viktorin Jozef,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych obywatel Konfederacji Szwajcarskiej za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz rozwoju dialogu polsko -żydowskiego

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Kossoy Edward.