POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 stycznia 2007 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 7/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Gospodarki za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Filo Jan, 2. Seweryn Wiesław, 3. Zięba Władysław,

na wniosek Wojewody Lubelskiego za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Spaleniec Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5.  Grabarczyk Urszula Marianna, 6. Jarosińska Wanda, 7. Pietruczuk Wanda Iwona, 8. Polski Adam Bogdan, 9. Szczepanik Mariusz, 10. Wrzaszcz Janina Anna,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Bałaś Jan, 12. Buda Jerzy, 13. Chmielak Józef, 14. Janiczak Tadeusz, 15. Kolasa Franciszek, 16. Kowalcze Stanisław, 17. Mirek Stanisław, 18. Musielak Mieczysław, 19. Paluszek Stanisław, 20. Węgrecki Stanisław Franciszek, 21. Żytkowicz Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Kulig Wojciech, 23. Morzyniec Józef Alojzy, 24. Tokarczyk Jacek, 25. Tokarczyk Jan,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Baran Jacek Zenon, 27. Białe Barbara Anna, 28. Burzyńska Fabiola Katarzyna, 29. Bystroń Anna Janina, 30. Czerniewska Maria Halina, 31. Florczyk Zofia, 32. Gawor Wojciech, 33. Gadek Grażyna, 34. Kudła Barbara, 35. Łabuz Teresa Barbara, 36. Miś Bogdan Michał, 37. Piątek Barbara, 38. Piszczek Władysław Andrzej, 39. Wadowski Czesław Józef,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Ruchała Czesława,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania i rozwoju sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Bochnak Jerzy Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Falkiewicz Andrzej Grzegorz, 43. Macioszczyk Wojciech, 44. Majewski Cezary,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Grochowski Dariusz Kuba, 46. Jarzyło Zbigniew, 47. Macioszczyk Elżbieta Krystyna,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpoża rowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Fabianowicz Stefan Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Kieszkowski Andrzej,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz Stowarzyszenia Lotników Polskich:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Dawyniak Jerzy, 51. Paradowska Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Pawłowski Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Cygielski Ryszard, 54. ks. Grabowiecki Stanisław Szczepan, 55. Rzeczkowski Ireneusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Beliniak Zbigniew Stanisław, 57. Czyż Jan Tadeusz,

za osiągnięcia w pracy artystycznej, za działalność społeczną:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Ciesielski Ryszard, 59. Maśnik Janusz Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Asztemborski Remigiusz, 61. Cłapiński Wojciech Ignacy, 62. Kaczan Krzysztof, 63. Kruszewska Ewa Kazimiera,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Grzybak Kazimierz, 65. Kulbarsz Bronisław, 66. Smażyk Leon Franciszek, 67. Wiśniewski Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Cichy Andrzej, 69. Dancewicz Antoni Stanisław, 70. Jaumin Czesław Hieronim, 71. Patraś Jan Feliks, 72. Przybylak Stanisław, 73. Szpilski Henryk Ludwik, 74. Wesołowski Zygmunt Lesław, 75. Zakrzewski Leszek.