o nadaniu orderów

Rej. 16/2005

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 stycznia 2005 r.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają

w uznaniu wybitnych zasług w działalności społecznej i charytatywnej oraz na rzecz regionu Warmii i Mazur:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. ks. abp Piszcz Edmund,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. ks. Magdziarz Bronisław.