o nadaniu odznaczeń

Rej. 7/2005

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 stycznia 2005 r.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Lewicki Józef, 2. Myrda Zdzisław, 3. Trojanowski Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Kotulski Janusz, 5. Szambelan Jerzy, 6. Szpryngiel Barbara Maria,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Cholewa Andrzej, 8. Stupak Helena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Bielawska Maria, 10. Chrościcki Janusz, 11. Falińska Hanna Halina, 12. Jastrzębski Andrzej, 13. Kopciński Andrzej, 14. Korolewicz Teresa, 15. Kozak Wacław Stanisław, 16. Krośnicki Tadeusz, 17. Mącik Paweł, 18. Młynaryk Maksym, 19. Nowaczewski Krzysztof, 20. Wrzosek Grażyna, 21. Zawadzki Sławomir,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz zapobiegania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Kościukiewicz Ryszard, 23. Majewski Andrzej, 24. Rowiński Jerzy Aleksander,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Hołubiec Ewa Grażyna, 26. Janusiewicz Roman, 27. Lubrant Robert,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Biwańska Elżbieta,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Korbel Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Barczewski Jerzy, 31. Bolewski Paweł, 32. Ignaczewski Eugeniusz, 33. Jankowski Janusz, 34. Kaczerski Waldemar, 35. Łabęcki Jerzy Kazimierz, 36. Olejniczak Barbara, 37. Przybyszewski Adam Piotr, 38. Sierota Mirosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Karwowska Stanisława Bożenna,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Ebro-Prokesz Krzysztof, 41. Gródek Stanisław, 42. Kasprzyk Tadeusz, 43. Zając Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Baran Janusz Michał, 45. Brzegowy Marek Stefan, 46. Flak Zbigniew, 47. Jureczek Kazimierz, 48. Karpiński Jan, 49. Lasek Mirosław, 50. Maciejko Tomasz Romuald, 51. Widuch Marian, 52. Ziobro Leszek, 53. Żyrkowski Cezary,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Chorabik Janusz, 55. Czerny Janusz, 56. Kawka Grzegorz Jan, 57. Kocot Marian, 58. Paś Andrzej, 59. Piskorz Zbigniew Stanisław, 60. Przychodzka Lidia, 61. Raźny Adam, 62. Wyrwicz Mirosław,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Brożyniak Aleksander, 64. Cimer Aleksander Jan, 65. Cygan Marian Ludwik, 66. Mamoń Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Bartosik Wiesław Marian, 68. Grzybek Jerzy Józef, 69. Jasiówka Jerzy, 70. Kolasa Mieczysław, 71. Reichel Antoni marian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Sochacki Henryk,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Kotat Zbigniew Wojciech,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, za osiągnięcia w pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Jany Dorota Inga, 75. Tomaszewski Jan Mieczysław,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w pracy zawodowej i osiągnięcia w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Bartol Bogdan, 77. Garstecki Zygmunt, 78. Kazanecki Marek Paweł, 79. Łyko Andrzej Tomasz, 80. Prentki Wojciech Stanisław, 81. Szperliński Romuald,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Walkowiak Włodzimierz Bogdan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Bigaj Grzegorz, 84. Biniszkiewicz Roman Jan, 85. Błaszak Marek Bonifacy, 86. Błaszak Roman Paweł, 87. Bukowian Maksymilian, 88. Gawłowski Szczepan Franciszek, 89. Gawroński Andrzej Józef, 90. Głowacki Andrzej Mieczysław, 91. Judkowiak Konrad Witold, 92. Lupa Andrzej Leszek, 93. Lupa Maria, 94. Majewska-Śliwa Małgorzata, 95. Napierała Karol, 96. Olszowiec Mieczysław, 97. Paczkowska Małgorzata, 98. Pietrak Jerzy, 99. Sikora Waldemar, 100. Skiba Mirosław, 101. Smorawiński Wojciech, 102. Swaryczewska Elżbieta, 103. Szeib Mariusz Antoni, 104. Szelerska-Wachowiak Izabela Ewa, 105. Szymańska Anna, 106. Świczerewski Janusz Henryk, 107. Tefelski Eugeniusz, 108. Wapnaruk-Gruchman Hanna Barbara, 109. Wojciechowski Jacek Stefan, 110. Wojcieszak Gabriel,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

111. Hamulski Jerzy Roch, 112. Kufel Henryk Kazimierz, 113. Walewski Stawoj Mieczysław, 114. Wiktorski Zdzisław Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

115. Ogrodowski Edward,

za zasługi dla rozwoju bibliotekarstwa, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

116. Fiedorowicz Alina Maria, 117. Kemmling Leopold Andrzej, 118. Ufnal Małgorzata,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

119. Błońska Teresa Czesława, 120. Darczuk Krystyna, 121. Filip Halina, 122. Irzymska Ewa, 123. Marcinek-Drozdalska Anna Maria, 124. Nikitińska Janina, 125. Pacek Jerzy Jan, 126. Ponikierska Janina Zofia, 127. Pycka Lucyna Janina, 128. Świtacz Irena, 129. Wolanicka Teresa, 130. Zielińska Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

131. Kozioł Elżbieta, 132. Nowicka Maria.