POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 października 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 374/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

obywatele Królestwa Arabii Saudyjskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-saudyjskiej współpracy

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Al-Braik Nasser Bin Ahmed,

obywatelka Republiki Argentyńskiej za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Szterenszas Maria Elba,

obywatele Republiki Czeskiej:

za zasługi w niesieniu pomocy poszkodowanym podczas powodzi w Polsce w maju i w czerwcu 2010 r.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Flesar Jaroslav, 4. Glabazňa Jiří, 5. Hejna Josef, 6. Konývka Dušan, 7. Kroulik Břetislav, 8. Kubánek Radim, 9. Kvapil Tomáš, 10. Legner Pavel, 11. Patočka Radek, 12. Piesch Jaromír, 13. Rádek Kamil, 14. Rejzek Jan, 15. Šmíd Ivo, 16. Voldán Zdeněk,

za zasługi w rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy w dziedzinie medycyny, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Karczmarczyk Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Opic Aniela, 19. Słowik Urszula, 20. Suchanek Maria,

obywatel Republiki Estońskiej za zasługi w niesieniu pomocy poszkodowanym podczas powodzi w Polsce w maju i w czerwcu 2010 r.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Jutkevits Jevgeni,

obywatele Republiki Francuskiej za wybitne zasługi w upamiętnianiu polskich miejsc pamięci narodowej, za popularyzowanie polskiej historii:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

22. Hutin-Sroka Jean Louis Joseph,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

23. Parchanowicz Dominik,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Kanadzie za zasługi w popularyzowaniu polskiej historii, za działalność polonijną i kombatancką

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Januszewicz-Kozłowska Halina,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady:

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za działalność polonijną:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

25. Khan Bożena,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

26. Niemirska Małgorzata,

za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury, za działalność polonijną

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Gójska Janina, 28. Grotkowska Beata Małgorzata,

obywatel Kanady za zasługi w działalności na rzecz Polonii kanadyjskiej, za promowanie członkostwa Polski w NATO

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Billich Samuel Wenzel,

obywatel Republiki Libańskiej za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury i nauki, za działalność na rzecz rozwijania polsko-libańskiej współpracy

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

30. Edde Michel,

obywatele Republiki Litewskiej:

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

31. Kiejzik Lilija, 32. Litwinowicz Irena, 33. Sielicka Danuta,

za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Krawczun Władysław, 35. Łajkowski Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Kiejzik Edward, 37. Rudzianiec Witold, 38. Samsonow Teresa Halina, 39. Szejbak Mirosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Szymanel Jerzy,

za zasługi w niesieniu pomocy poszkodowanym podczas powodzi w Polsce w maju i w czerwcu 2010 r.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Kirsnauskas Kestutis,

obywatel Republiki Łotewskiej za zasługi w niesieniu pomocy poszkodowanym podczas powodzi w Polsce w maju i w czerwcu 2010 r.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Eklons Kristaps,

obywatel Królestwa Niderlandów za zasługi w niesieniu pomocy poszkodowanym podczas powodzi w Polsce w maju i w czerwcu 2010 r.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Pouw Gerard,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Republice Federalnej Niemiec za zasługi w promowaniu Polski, za działalność na rzecz środowisk polonijnych

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Kania Ryszard, 45. Paszewski Stanisław, 46. Richter Emilian Piotr, 47. ks. Sobota Jerzy Stanisław,

obywatel Rumunii za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej historii wśród dzieci i młodzieży

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

48. Erdei Jànos,

obywatelka Królestwa Szwecji za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polsko-szwedzkiej współpracy parlamentarnej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

49. Hagberg Astrid Liselott,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Stanach Zjednoczonych Ameryki za wybitne zasługi w działalności polonijnej i kombatanckiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

50. Gubała Tadeusz Roman,

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki za wybitne osiągnięcia w międzynarodowej promocji polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, za działalność na rzecz rozwoju programów edukacyjnych w Polsce

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

51. Zamka George,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy regionalnej, za działalność polonijną

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

52. Michalski Marek,

za wybitne zasługi w działalności polonijnej i kombatanckiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

53.  Krzyżewski Zbigniew Tadeusz, 54. Roszel Adam J.,

za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury, za działalność polonijną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

55. Kuzma Timothy,

obywatele Ukrainy:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-ukraińskiej współpracy regionalnej, za promowanie polskiej kultury i historii:

56. Dombrovskyi Olexandr, 57. Groisman Volodymyr,

za wybitne zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury i historii:

58. Gilowa Irena, 59. Radik Wiktoria,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w niesieniu pomocy poszkodowanym podczas powodzi w Polsce w maju i w czerwcu 2010 r.:

60. Krewskij Mykola, 61. Lavryenko Sergii, 62. Pekhnik Sergii,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

za wybitne zasługi w upamiętnianiu polskich działań zbrojnych podczas II Wojny Światowej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

63. Stella-Sawicki Marek Andrzej,

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność kombatancką

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

64. Pniewski Zbigniew,

za zasługi w upamiętnianiu polskich działań zbrojnych podczas II Wojny Światowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Korzeniowski Jacek Józef, 66. Stella-Sawicka Teresa Franciszka.