POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 marca 2005 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-5-05

Na podstawie art. 179 Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego

1. Rafał DZYR                     – w Katowicach

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:


2. Alicja BOROWIEC

3. Lidia Ewa GAN-DĘBCZAK

4. Tomasz Jakub KORZEŃ

— w Zielonej Górze

— w Siedlcach

— w Gorzowie Wielkopolskim


III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:


5. Paweł Tadeusz ANTCZAK

6. Grażyna BERENDT

7. Sylwia Żaneta DORAU

8. Dariusz Jerzy FIUTAK

9. Alicja Ewa JANISZEWSKA

10. Magdalena Ewa KASPRZAK

11. Anna Maria KEGEL

12. Bartłomiej Tomasz KOELNER

13. Ewa Danuta KRÓL

14. Agnieszka Joanna ŁĘŻNA

15. Marzenna MILCZAREK

16. Barbara PASIŃSKA

17. Marcin Wiktor ŚMIGIEŁ

18. Bożena Maria WIĘCKOWSKA

19. Jolanta WNUK

— dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

— w Trzebnicy

— w Sławnie

— w Bydgoszczy

— w Łowiczu

— dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

— dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

— dla Wroctawia-Śródmieścia we Wrocławiu

— w Mielcu

— dla Wroctawia-Krzyków we Wrocławiu

— w Łęczycy

— w Pabianicach

— dla Wroctawia-Krzyków we Wrocławiu

— w Bydgoszczy

— w Tucholi


IV. na stanowisku sędziego Wojskowego Sądu Okręgowego:

20. mjr Leszek Wojciech HOŁUBOWICZ          – w Warszawie