POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 maja 2004 r. o powołaniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

nr 113-19-04

Na podstawie art. 185 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) z dniem 22 maja 2004 r. powołuję Pana Janusza TRZCIŃSKIEGO na stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, na sześcioletnią kadencję.