POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 lutego 2012 r. o nadaniu orderów

Rej. 74/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Federalnej Niemiec za wybitne zasługi w działalności na rzecz współpracy polsko-niemieckiej, za niesienie pomocy obywatelom polskim

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Paschmeyer Hans-Dietrich,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Węgierskiej za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za popularyzowanie polskiej kultury i tradycji narodowych

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Niżałowski Ernest.