POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 lutego 2007 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 17/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Gospodarki za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Jarczyk Marek,

na wniosek Ministra Sportu za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Rachwalski Zbigniew Kazimierz, 3. Tomczak Andrzej,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych:

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:

za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Zamoyski Adam Stefan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności emigracji niepodległościowej w Wielkiej Brytanii

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Pohlmann Liii,

obywatelka Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Skinder-Suchcitz Teresa,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Smoter Bronisława,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Chyła Maria, 9. Gudz Marek, 10. Starostka Danuta, na wniosek Wojewody Mazowieckiego za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Brzózka Małgorzata Stefania, 12. Dąbrowska Maria Jolanta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Kopciat Ewa Maria, 14. Kuczyńska Agata, 15. Pietrowski Dariusz Tomasz, 16. Wojdat Marcin Michał, 17. Zalewska Halina,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego:

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Garbacz Andrzej, 19. Jachulska Helena,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Kozakiewicz-Opatka Regina Leonarda, 21. Radom Wojciech Jacek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Buczkowski Mirosław, 23. Janik Andrzej Jan, 24. Krężołek-Bartusiak Halina Kazimiera, 25. Tworek Dorota,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Kaśniewska Zofia,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Buciński Adam Michał,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. ks. Pryma Piotr Tadeusz,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

29. Gaworek Bogusław.