POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 kwietnia 2009 r. o nadaniu orderów

Rej. 104/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski:

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznej i społecznej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Szymkiewicz Romuald,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Kamiński Władysław, 3. Kłańska Maria Zofia, 4. Korliński Władysław, 5. Kubica Ernest Franciszek, 6. Majchrzak Ewa, 7. Saryusz-Wolski Tomasz Stefan, 8. Sikora Zbigniew, 9. Szczodrowski Marian Wojciech, 10. Szreder Mirosław Wojciech, 11. Tejszerska Dagmara, 12. Welfe Aleksander Krzysztof, 13. Wojciechowski Eugeniusz, 14. Zuberek Wacław Marian,

za wybitne zasługi dla rozwoju nauki polskiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

15. Janeczko Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. Figiel Tadeusz, 17. Mankiewicz Piotr, 18. Przytycki Feliks, 19. Stettner Łukasz Wiktor,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej:

20. Kołutkiewicz Zdzisław Ryszard, 21. Modrzejewski Szymon,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej w dziedzinie farmacji

22. Wróbel Andrzej Jarosław,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej

23. Maliszewska Anna Wacława,

pośmiertnie

24. Karcz Kornelia Marta,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski:

za wybitne zasługi w pracy naukowej oraz działalności społecznej i kulturalnej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

25. Juszkiewicz Ryszard,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej na rzecz ochrony pracy

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

26. Giedrojć Roman,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

27. ks. Miłoś Eugeniusz,

za wybitne zasługi w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz działalności społecznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

28. Flisak Jan Janusz.