POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 września 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 293/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

I. Kowalski Marek, 2. Nowak Ryszard, 3. Skonieczny Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Domejko Jacek Mariusz, 5. Markiewicz Jerzy Stefan, 6. Sobański Ryszard Jeremi, 7. Szostak Janusz Ludwik,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

8. Przybyłek Stefan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Bernatek Małgorzata, 10. Piechal Urszula,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

II. Dudzik Władysław Jan, 12. Kowalewski Jacek Kazimierz, 13. Malińska Bożena Agnieszka, 14. Mielczarczyk Wiktor, 15. Puścian Maria Małgorzata, 16. Szczuka Elżbieta, 17. Zdziarstek Marek, 18. Żurek Bożena Janina,

za zasługi na rzecz ochrony zdrowia, za działalność na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Gellert Ryszard, 20. Palczewska Alicja Katarzyna, 21. Szczepkowski Marek Jacek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Cegielska Joanna Izabela,

za zasługi w działalności na rzecz Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Kierzkowska Danuta Maria, 24. Ostyk-Narbutt Helena Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Bosek Barbara Bożenna, 26. Gołębiowska Elżbieta Zofia, 27. Kołodziej Krystyna, 28. Konieczna Anna Aurelia, 29. Łyszkowska Elżbieta, 30. Metzler Maria Teresa, 31. Mikulski Marek Jerzy, 32. Ogonowski Jerzy, 33. Rybińska Zofia Teresa, 34. Skrodzka Teresa Zofia, 35. Staniszewska-Kowalak Iwona Dorota,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Kubacki Artur Dariusz, 37. Michalska Anna Zuzanna, 38. Sakwerda Małgorzata Karolina,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Jachowicz Zygmunt, 40. Korpoliński Tadeusz Andrzej, 41. Pawłowski Stanisław Wojciech, 42. Pijarski Jerzy Marian, 43. Sugajski Jan, 44. Zaborowski Jan.