POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 września 2005 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr Z. 110-82-2005

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Piotra ŚWITALSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym — Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Radzie Europy w Strasburgu.