POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 244/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Wojewody Śląskiego, za zasługi w działalności społecznej na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Jobczyk Wiesław Jerzy, 2. Tokarz Leszek Michał, 3. Tokarz Wiesław Wawrzyniec, 4. Zabawa Andrzej Tomasz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Bernat Adam, 6. Nowak Andrzej Józef, 7. Olszewski Włodzimierz Zdzisław, 8. Podsiadto Krzysztof, 9. Pytel Henryk Tomasz.