POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-46-2008

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Andrzeja SADOSIA ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego — Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu oraz Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego — Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w Wiedniu.