POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 sierpnia 2008 r. o nadaniu orderów

Rej. 184/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Jurkiewicz Bogusława, 2. Madoń Eugeniusz,

pośmiertnie

3. Owczarski Zenon Ksawery,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Kwiatkowska Sabina Franciszka, 5. Wardak Marian,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich, za kultywowanie najnowszej historii Polski

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Dziarski Mikołaj Stanisław, 7. Goluch Jerzy Wacław.