POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 października 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 384/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, za osiągnięcia w pracy naukowej i publicystycznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Ścierski Klemens,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Kijeński Jacek Antoni, 3. Mazurkiewicz Adam,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Nakonieczny Aleksander, 5. Rylski Adam,

za zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Kawiński Jan Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Bogdański Bogdan Paweł.