POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 października 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 383/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego za zasługi dla ochrony zdrowia

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Horban Andrzej Jerzy, 2. Matuszewska Bogusława Elżbieta, 3. Mierzewski Piotr Adam, 4. Sikorski Leszek Stanisław, 5. Wojtyła Andrzej Franciszek,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności społecznej, za osiągnięcia w pracy pedagogicznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

6. Bogucki Tadeusz Józef, 7. Wojtyła Edward Jan,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Łagód Tadeusz, 9. Mroczek Zofia Janina, 10. Olech Danuta Zofia,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Gręda Teodora Helena.