POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 marca 2009 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

Rej. 71/2009

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają obywatele Republiki Węgierskiej:

w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za rozwijanie polsko-węgierskiej współpracy

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

1. Sólyom Laszló,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-węgierskiej współpracy:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Bozsaky Katalin, 3. Ivan Gabor, 4. Kiss Robert, 5. Kovacs lstvan, 6. Tari Sandor,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7. Ambrus Jeno, 8. Boros Miklós, 9. Brendel Janos, 10. Korósi Csaba, 11. Szeratics Peter,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

12. Csucs Halina, 13. Esztenyi Szabolcs, 14. Gordon lstvan, 15. Halzl József, 16. Kórmendy Adrienne, 17. Nagy Laszló, 18. gen. Palasti Ferenc, 19. Ungeheuer Zbigniew,

za zasługi w rozwijaniu polsko-węgierskiej współpracy

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Pach Judit.