POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 marca 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 31/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatel Republiki Austrii za wybitne zasługi w działalności na rzecz poszkodowanych przez III Rzeszę w Polsce

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Wotava Richard,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Górny Roman, 3. Kulczycki Jerzy Andrzej,

obywatel Republiki Federalnej Niemiec za wybitne zasługi w działalności na rzecz polsko-niemieckiego zbliżenia i pojednania

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Lechner Silvester.