POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lutego 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 54/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Giera Adam Szymon, 2. Lipiec Edward, 3. Mierzewski Piotr Adam, 4. Romaniszyn Janusz Mieczysław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Chwesiuk Kazimierz, 6. Jarczyk Jan Antoni, 7. Kałużny Jacek Paweł, 8. Nobis Jerzy, 9. Szubert Bożena, 10. Trzuskot Eugeniusz,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. ks. Brzozowski Józef, 12. Czerwiński Bogusław Emil, 13. Hebda Ewa Jadwiga, 14. Janczy Franciszek, 15. Kubiak Andrzej Jan, 16. Pagacz Stanisław, 17. Peliński Stanisław Józef, 18. Serafin Józef, 19. Siennicki Andrzej Piotr, 20. ks. Stępniewski Władysław, 21. Urbańczyk Krzysztof Kazimierz, 22. Zubrzycki Ireneusz Mieczysław.