POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 listopada 2006 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 189/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, odznaczeni zostają:

obywatele Republiki Łotewskiej:

za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za propagowanie polskiej kultury i tradycji

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Fiskowicz Waleria,

za zasługi w działalności polonijnej, za propagowanie polskiej kultury i tradycji

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Marcinkiewicz Czesław, 3. Plocina Inga, 4. Stankiewicz Ryszard,

za zasługi w działalności polonijnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Rumunii

5. Breaban Barbara,

obywatel Rumunii

6. Longher Cazimir.