POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 lipca 2007 r. o nadaniu orderów

Rej. 110/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla wzrostu bezpieczeństwa i porządku publicznego:

1. mł. insp. Nadera Krzysztof Karol, 2. mł. insp. Rogulski Wiesław Jerzy, 3. mt. insp. Skałkowski Zbigniew,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

4. Radzicki Andrzej.