POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

Rej. 41/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

na wniosek Prezesa Rady Ministrów za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. mjr Andrzejczyk Grzegorz, 2. kpt. Dana Andrzej Mariusz, 3. mjr Garbowski Jarosław Andrzej, 4. mjr Głowacki Jan, 5. mjr Gruchała Wojciech Paweł, 6. mjr Kołodziejczyk Krzysztof Michał, 7. por. Szewczak Jacek Jerzy, 8. kpt. Szpanowski Maciej, 9. mjr Świerczewski Jarosław Mieczysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. por. Adamczak Hanna, 11. kpt. Adamczyk Robert, 12. kpt. Broniewski Paweł Władysław, 13. por. Czechowicz Grzegorz Marcin, 14. kpt. Dąbrowski Mariusz Stanisław, 15. mł. chor. sztab. Dziurzyński Robert, 16. por. Gałwiaczek Andrzej Antoni, 17. ppor.

Giermasiński Grzegorz Sebastian, 18. kpt. Jakubczyk Sławomir, 19. kpt. Kielmel Rafał Igor, 20. ppor. Kotowski Jarosław, 21. kpt. Kowalczyk Tomasz, 22. ppor. Kowalczyk Jacek Robert, 23. kpt. Krukowski Mariusz, 24. kpt. Langowski Tomasz, 25. kpt. Machnik Mirosław, 26. por. Marszałek Tomasz, 27. kpt. Moczulski Mariusz, 28. kpt. Nawrocki Robert, 29. mjr Paciorek Zbigniew, 30. kpt. Rozputyński Grzegorz Adam, 31. kpt. Sochal Jacek, 32. por. Sypniewski Tomasz, 33. kpt. Szostak Arkadiusz Paweł, 34. kpt. Siesicki Tomasz, 35. por. Tchorzewski Piotr, 36. por. Tylman-Bartkiewicz Dorota, 37. chor. Wajman Krzysztof Łukasz, 38. ppor. Wielgus Jarosław Grzegorz, 39. mjr Wiensak Tomasz, 40. ppor. Wit Beata, 41. kpt. Woszczak Piotr Jerzy, 42. kpt. Woźniak Maciej Piotr, 43. ppor. Zabielska Agnieszka Izabella, 44. mjr Zajdel Andrzej,

na wniosek Ministra Gospodarki za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Tabińska-Juhasz Danuta Urszula,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Wojtkowska Zofia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Bilski Adam Marian, 48. Kapecki Stanisław Andrzej, 49. Rzeżawiński Włodzimierz, 50. Zeyda Stefan Bronisław,

na wniosek Ministra Obrony Narodowej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. ks. bp gen. bryg. Borski Ryszard Rudolf, 52. ks. bp gen. dyw. Płoski Tadeusz Stefan,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Biegun Józef, 54. Ostapkowicz Józef, 55. Szczygieł Wojciech Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Krystyniak Marek Tadeusz, 57. Skarbek Waldemar, 58. Wołkowycki Michał,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Bartosz Piotr Kazimierz, 60. Bazydło Artur, 61. Brychlik Robert, 62. Dacko Dariusz, 63. Gabryś Stanisław, 64. Głuszczak Marek Jan, 65. Karmasz Dariusz Piotr, 66. Lutyński Dariusz, 67. Markiewicz Krzysztof, 68. Ożóg Antoni, 69. Raban Elżbieta, 70. Raczkowski Henryk, 71. Skupień Jerzy Tadeusz, 72. Szwaja Sławomir Cezary,

na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych obywatel Republiki Federalnej Niemiec za wybitne zasługi w działalności polonijnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

73. Giese Arno,

na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za zasługi w działalności na rzecz statystyki publicznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Malec Włodzimierz,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz organizacji kombatanckich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi

75. Malko Jacek Maria,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Forgiel Bronisław, 77. Jesionka-Lewandowicz Józefa, 78. Karolewski Jan, 79. Kasprzak Janina Irena,

80. Kazimierczak Jan, 81. Kwiatkowski Władysław, 82. Smaga Józef Marian, 83. Stożek Izabella,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Woźniak Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Abram Stefan Jacek, 86. Jarosz Jan Jerzy, 87. Jarosz Józef Zbigniew, 88. Kapciuch Marek Piotr, 89. Naculak Stefan, 90. Sawicki Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91. Paprota Jacek, 92. Perczyński Jerzy Czesław, 93. Reczka Józef, 94. Skrobek Józef,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

95. Górzny Roman Władysław, 96. Laskowski Bogdan Karol, 97. Lewandowska Stefania,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

98. Gachewicz Henryk, 99. Grossek Grzegorz, 100. Jamroz Zygmunt, 101. Korzeniowski Janusz Maksymilian, 102. Makowska Grażyna, 103. Ociepa Andrzej, 104. Pachura Barbara Ewa, 105. Sycianko Krzysztof Wiktor, 106. Trill-Abramowicz Anna Zofia, 107. Woś Jerzy, 108. Zyromski Karol Wacław,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

109. Czapliński Janusz Andrzej,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

110. Jaworski Wiesław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

111. Wrześniewski Zygmunt Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

112. Błaszczak Ryszard Zygmunt, 113. Łukasik Zenon, 114. Wołosowicz Marek,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju bankowości spółdzielczej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

115. Trokowicz Mieczysław Marian,

na wniosek Wojewody Lubuskiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

116. Sobski Stanisław Kazimierz,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w kultywowaniu tradycji ludowych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

117. Grabowicz Zuzanna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

118.  Białek Zofia, 119. Drzewiecki Jerzy, 120. Kuchta Olimpia Cecylia, 121. Nowak Elżbieta, 122. Pa-nak Anna, 123. Smolarek Kamila, 124. Świderek Małgorzata,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

125. Krawczyk Henryk Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

126. Pawlak Helena Teresa, 127. Węgrzyński Józef Włodzimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

128. Chrzanowski Leszek, 129. Łakomski Darosław, 130. Pastusiak Janusz Marek, 131. Pierzchała Edward,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

132. Marczyński Jan,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

133. Jędrzejowski Krzysztof Józef, 134. Kowalówka Jan Tadeusz, 135. Peksa Anna Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

136. Janik-Trella Małgorzata Maria, 137. Trojan Mieczysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

138. Juraszek Krystyna, 139. Zieliński Marcin,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

140. Ducinowski Józef Aleksander, 141. Smajek Janusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

142. Figuła Czesław, 143. Gach Adam, 144. Olszówka Ryszard Krzysztof, 145. Orgal Zdzisław Czesław,

na wniosek Wojewody Opolskiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

146. Elis Marek Jerzy, 147. Kus Jan, 148. Mainka Roch Alfred, 149. Zimny Kazimierz,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

150. Leśniak Teresa,

za zasługi w działalności na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

151. Wiech Walerian Władysław,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

152. Drozd Adam, 153. Kurzydło Bolesław Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

154. Chlipała Wiesław, 155. Opaliński Jacek Piotr, 156. Sowa Zbigniew Józef, 157. Ziomek Piotr,

na wniosek Wojewody Pomorskiego za zasługi w pracy zawodowej i działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

158. Kupper Jan Henryk,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

159. Dolny Andrzej, 160. Lamkiewicz-Czechowska Mariola Dyta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

161. Hinca Zenon Tadeusz,

na wniosek Wojewody Opolskiego za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

162. Klitza Rajmund Jerzy,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

163. Gierak Andrzej, 164. Gierak Dawid.