POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 kwietnia 2007 r. o nadaniu orderów

Rej. 48/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

w uznaniu wybitnych osiągnięć w pracy naukowej i badawczej w dziedzinie nauk historycznych, za zasługi w działalności publicznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM
Z GWIAZDĄ
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Zdrada Jerzy Władysław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Pusz Krzysztof Zbigniew, 3. Pusz Ryszard Bogdan,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Kłos Ryszard Krzysztof, 5. Rybicka Maria, 6. ks. Sikorski Jan Andrzej,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej w dziedzinie prawa konstytucyjnego, za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie

7. Krukowski Stanisław.