POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 grudnia 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 501/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), na wniosek Wojewody Mazowieckiego, odznaczeni zostają:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

1. Potyra Stanisław Mariusz, 2. Zych Wiesław,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Brzostek Waldemar, 4. Bugla Krzysztof Andrzej, 5. ks. Lech Stanisław Józef, 6. Mikołajewski Marek Sławomir,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Augustowska Joanna Maria, 8. Bachowicz Janina, 9. Basiak Stefan Edward, 10. Bednarczyk Danuta, 11. Boczkowski Wiesław, 12. Domaszczyńska Elżbieta Cecylia, 13. Jabłoński Adam, 14. Jagielski Marek Aleksander, 15. Jedynak Józef Aleksander, 16. Kiljańska Hanna Maria, 17. Kolczyński Tomasz Zdzisław, 18. Kossakowski Dariusz Leszek,19. Kozera Anna, 20. Krawczyk Elżbieta Halina, 21. Leszczyński Jan, 22. Madejski Henryk Sylwester, 23. Majdura Katarzyna Anna, 24. Milewski Antoni, 25. Molendowski Krzysztof Czesław, 26. Puchała Sylwester Rajmund, 27. Wocial Bolesław, 28. Wojnarowska -Nadrowska Jadwiga, 29. Zawadzki Jerzy, 30. Zborowski Krzysztof Sławomir,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Bajerska Renata, 32. Ciurzyński Ryszard Marian, 33. Czerwiński Bogdan Bogusław, 34. Gutowska-Grucelska Aneta, 35. Hajdas Joanna Barbara, 36. Juźwik Jadwiga, 37. Karolak Sylwester, 38. Kowalski Włodzimierz, 39. Krupiński Michał, 40. Krześniak Józef, 41. Kucharski Eugeniusz Kazimierz, 42. Luma Edward, 43. Majdak Jacek, 44. Matusiak Jadwiga Halina, 45. Ochenkowska Teresa, 46. Pażych Stanisław, 47. Sitek Elżbieta Kazimiera, 48. Skoczek Marzanna, 49. Trojańczyk Wiesława, 50. Tworek Stanisław, 51. Wieczorek Gabriel Paweł, 52. Wolszczak Andrzej,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Piotrkowicz Teresa, 54. Tomaszewski Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Bargieł Jerzy Piotr, 56. Bloch Władysław, 57. Bugaj Wacław, 58. Skorupski Eugeniusz, 59. Wiącek Henryk, 60. Wlazłowski Michał Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Ciurzyński Walenty Stefan, 62. Mikołajczyk Paweł, 63. Tęcza Andrzej Marek,

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Musielewicz Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Cesarski Janusz, 66. Rzeszót Jan, 67. Szczepaniak Bronisław, 68. Wach Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Gołda Zbigniew Henryk,

za zasługi w dzialalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Pieśniewski Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Kuźnicki Wojciech Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Ligowski Krzysztof Leonard, 73. Pivl Edward Wojciech, 74. Rubinkowski Igor,

za zasługi w dzialalności na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Mazurek Kazimierz Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Wolicki Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za zaangażowanie w niesieniu pomocy podczas akcji przeciwpowodziowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Mikołajczyk Gustaw Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Kwiatkowski Jerzy Wincenty, 79. Linowska Katarzyna, 80. Rzepkowska Zofia Anna,

za zasługi w dzialalności na rzecz honorowego krwiodawstwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Ciesielski Andrzej, 82. Olszewski Bogdan, 83. Strzegowski Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Akimow Marek, 85. Bidas Jakub, 86. Charzyński Jarosław, 87. Dąbrowski Paweł, 88. Golatowski Ireneusz,

za zasługi w dzialalności na rzecz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Chyba Barbara, 90. Ostrowska Halina Zofia.