POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 grudnia 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 504/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w pracy twórczej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Lameński Lechosław Jan, 2. Szkołut Tadeusz Antoni,

za zasługi dla rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Pszenniak Krzysztof Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Czerwieniec Krzysztof Bogusław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Kalita Mirosław Zbigniew, 6. Martyniuk Halina, na wniosek Wojewody Lubuskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Pisarek Paweł Piotr,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

8. Hereźniak Janusz Maciej,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Chrzęst Szczepan Józef, 10. Zbonikowska-Goździewicz Elżbieta Irena,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Jędrasiak Andrzej Stanisław, 12. Kazimierczak Janusz, 13. Kochelski Ryszard, 14. Staszczyk Zenon, 15. Szczeciński Mieczysław Stanisław,

na wniosek Wojewody Małopolskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Mardyła Małgorzata Elżbieta, 17. Sikora Marek Wiktor,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Budek Franciszek, 19. Jurkiewicz Jolanta, 20. Klimas Wiesław, 21. Kwinta Władysław, 22. Nędza Aneta Małgorzata,

na wniosek Wojewody Opolskiego: za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Hołda Grażyna, 24. Kiełek Stanisław, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Fejdych Franciszek, 26. Giza Ewald Benedykt, 27. Grzesik Ernest, 28. Kaduk Jan Adrian, 29. Mielczarek Szczepan Sylwester, 30. Podobińska Janina, 31. Polikowski Mariusz Józef, 32. Smolarek Paweł Piotr, 33. Tchorowska Janina Helena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Brzozowska Maria Urszula, 35. Kostorz Jadwiga Małgorzata, 36. Sarnecki Waldemar Lesław,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Zaborowski Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Borowski Franciszek, 39. Gawina Franciszek, 40. Kaczorowski Jacek, 41. Kochanowski Albert,

42. Łozowik Paweł, 43. Marchel Czesław, 44. Olszewski Eugeniusz, 45. Pietraszko Franciszek, 46. Sokolik Józef, 47. Ulikowska Krystyna, 48. Wietoszko Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Czyżyński Wiesław, 50. Konopko Stanisław, 51. Kozłowski Michał Antoni, 52. Kozłowski Stanisław, 53. Laszczkowski Edward Ryszard, 54. Leszczyński Tadeusz, 55. Maciejewski Sławomir Jan, 56. Parzych Elżbieta,

za zasługi w działalności na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Teodoruk Krzysztof Aureliusz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Timoszuk Anatol,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Golonko Mikołaj, 60. Tomulewicz Mikołaj,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz krzewienia idei sportów spadochronowych

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Iwanowski Kazimierz, 62. Ludwig Lech, 63. Wa-lendziuk Wojciech.