POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 czerwca 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 126/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu:

za osiągnięcia w pracy naukowej, za zasługi dla rozwoju geodezji i kartografii:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Wilkowski Wojciech Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Pyka Krystian Paweł,

za zasługi dla rozwoju oświaty, za działalność społeczną:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Czech Antonina Kinga, 4. Wolak Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Dzierwa Anna Marta, 6. Skotniczny Marta Małgorzata,

za zasługi w działalności społecznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Suchecka Elżbieta,

na wniosek Ministra Gospodarki i Pracy za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Hefczyc Marek Jerzy, 9. Mróz Jerzy, 10. Sikora Teresa Helena, 11. Wojtas Piotr Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Gralewski Krzysztof,

na wniosek Ministra Infrastruktury za zasługi dla gospodarki morskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Niewęgtowski Zdzisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Kłuj Henryk,

na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Jastrzębska Barbara Genowefa, 16. Miszczuk Bogusław, 17. Wierzbicki Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Decyk Jadwiga, 19. Górniak Michał, 20. Kłodawski Andrzej, 21. Nosecka Bożena Weronika, 22. Pawlonka Marek, 23. Podoba Adam, 24. Walkowiak Mieczysław, 25. Włodawiec Paweł Roch,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Dybus Jarosław Leszek, 27. Groele Barbara, 28. Jasiński Cezary Kazimierz, 29. Jastrzębski Janusz, 30. Smok Bogdan Przemysław,

na wniosek Ministra Środowiska za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Adamski Lech Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Andruszko Bolesław, 33. Bazan Stanisław, 34. Czarny Jan Aleksander, 35. Kaczmarek Czesław, 36. Kuczkowski Edmund, 37. Rutkowski Jan Zbigniew, 38. Serniak Jan, 39. Sikorski Onufry Stanisław, 40. Skrobotun Stanisław, 41. Szymańska Janina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Czeryba Zbigniew, 43. Engelmajer Klaudiusz Karol, 44. Gregoryńska Teresa, 45. Kobielski Janusz Krzysztof, 46. Koryś Czesław Kazimierz, 47. Książak Arkadiusz Robert, 48. Lenart Jan, 49. Mikotajewski Andrzej, 50. Skorupski Ireneusz Jan,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Leliwa Alojzy Franciszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Antoniak Janusz, 53. Muszkowski Andrzej, 54. Posert Bogdan, 55. Sypniewski Włodzimierz, 56. Wieczerzak Jacek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Baryłka Janusz Dariusz, 58. Fac Ryszard, 59. Karczewski Jacek Adam, 60. Leszczyński Zbigniew,

za zasługi dla rozwoju rolnictwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Borzych Jacek Krzysztof, 62. Janka Witold, 63. Kopeć Jan Franciszek, 64. Kudłacz Irena, 65. Kurdys Edmund, 66. Orliński Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Heymann Witold, 68. Tęcza Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz spółdzielczości rolniczej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Grzegórska Eleonora,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70.  Kaźmierczak Elżbieta, 71. Kisielewska Maria Henryka, 72. Pawlak Hieronim,

na wniosek Wojewody Lubelskiego za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Kozioł Janusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Krasuski Janusz Stanisław, 75. Lipko Bernard, 76. Zagrodny Marian Bogdan,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w pracy zawodowej, za osiągnięcia w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Korzynek Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78.  Baranowska Danuta, 79. Centka Mieczysław Marian, 80. Chwalewska Krystyna Teresa, 81. Sumis Mirosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Leszczyński Marek, 83. Rodakowski Roman, 84. Rybak Bogdan,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Szymański Henryk,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Dusza Władysław, 87. Jurek Gabryjel, 88. Krakowiak Jan, 89. Woźniczak Józef Janusz,

za zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

90. Kozera Krystyna, 91. Śmigieł Jadwiga,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Dziedzic Krystyna, 93. Dziedzic Stefan, 94. Dziubattowska Genowefa, 95. Gawęda Zofia, 96. Kopacz Wiesław, 97. Kosylak Kazimierz Jan, 98. Serwik Leokadia, 99. Warczyk Jadwiga Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

100. Mąkola Marianna Jadwiga, 101. Zając Sylwester,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

102. Szczypka Władysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

103. Burkowicz Antoni, 104. Fryc Irena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

105. Dziedzic Krystyna, 106. Fryc Maria, 107. Marszalik Irena, 108. Perz Danuta, 109. Płoskonka Maria, 110. Szarek Krystyna, 111. Wójcik Jolanta Jadwiga,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

112. Baran Tadeusz, 113. Jania Józef, 114. Kiedziuch Jan, 115. Lenczowski Jan Marek, 116. Mazurek Józef, 117. Siatka Ludwik, 118. Sołtys Dominik,

za zasługi w działalności w amatorskim ruchu muzycznym:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

119. Knapik Kazimierz, 120. Mika Adam, 121. Mruczek Mirosław Józef, 122. Mruczek Stanisław, 123. Witek Tadeusz, 124. Zieliński Andrzej Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

125. Mruczek Paweł Piotr,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi dla rozwoju spółdzielczości, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

126. Sala Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

127. Woźny Stanisław,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

128. Bukład Jan Władysław, 129. Józefczyk Wiesława, 130. Kaszycki Janusz Andrzej, 131. Kopera Kazimiera, 132. Węgrzyn-Bodnar Wanda,

na wniosek Wojewody Pomorskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

133. Ściesiński Tadeusz Stanisław,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

134. Bobel Konstanty, 135. Freda Wojciech, 136. Huk Leszek, 137. Jarząbski Krzysztof, 138. Kiedrowski Bogdan, 139. Kowalski Romuald Andrzej, 140. Miłosz Mieczysław Bolesław, 141. Szmytkowski Leszek Jerzy, 142. Tarczyński Mieczysław Stefan, 143. Wygonowski Aleksander, 144. Zbąski Bogumił Antoni, 145. Zeuschner Jerzy Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

146. Budziński Jerzy Edmund, 147. Fornal Jan Joachim, 148. Ignaciuk Jarosław Mariusz, 149. Kubicz Piotr Paweł, 150. Matkowski Rudolf, 151. Niwczyk Wojciech Czesław, 152. Omelańczuk Jan, 153. Piotrowski Andrzej Roman, 154. Sulkowski Tomasz Jarosław, 155. Szymański Mieczysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

156. Bienias Piotr Wojciech, 157. Chodnicki Jarosław, 158. Ćwikliński Krzysztof Franciszek, 159. Drywa Roman, 160. Etmański Andrzej Piotr, 161. Filipski Krzysztof Jan, 162. Folkmann Dariusz Andrzej, 163. Gerowski Krzysztof Wiesław, 164. Kowalski Marek, 165. Kulas Mariusz Piotr, 166. Paździor Zbigniew, 167. Rembacz Mariola Ewa, 168. Sabrowski Czesław, 169. Stomczewski Jerzy,

na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

170. Latocha Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

171. Adamczyk Kazimierz,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

172. Piątkiewicz Irena Grażyna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

173.  Fruziński Cezary, 174. Jakubowska Helena, 175. Kulis Marzena, 176. Łożyński Ryszard Wiktor, 177. Rembiszewska Bożena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

178. Celmer Joanna Hanna, 179. Dobrzańska Małgorzata, 180. Majchrzak-Kłokocka Elżbieta,

za zasługi dla rozwoju rzemiosła i przedsiębiorczości:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

181. Górka Stanisław, 182. Szynaka Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

183. Barczak Andrzej Józef, 184. Kimsa Leszek, 185. Majewski Józef, 186. Mazur Józef Ryszard, 187. Odrzywolski Ryszard, 188. Ruszczyk Stanisław, 189. Szarmach Wincenty,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

190. Dąbek Henryk, 191. Kulecki Ignacy Andrzej, 192. Majorkiewicz Bogdan, 193. Ornowski Krzysztof, 194. Orzechowski Kazimierz Ryszard, 195. Sosnowicz Ryszard, 196. Tatera Lech Grzegorz,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

197. Ruszczyk Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

198. Badurek Krzysztof, 199. Borchet Ryszard, 200. Dąbrowski Henryk, 201. Grądwald Jarosław, 202. Kurzątkowski Andrzej, 203. Laskowski Zdzisław, 204. Ramołowski Marian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

205. Banach Marian, 206. Cimoch Mirosław, 207. Dziukowski Stefan, 208. Florczyk Marek, 209. Grabowski Tadeusz, 210. Kamiński Zygfryd, 211. Kowalczuk Franciszek, 212. Kowalewski Józef, 213. Kowalkowski Adam, 214. Kozikowski Jan, 215. Kozłowski Jarosław, 216. Milewski Jan, 217. Nigowski Bogumił, 218. Olecki Michał, 219. Paturalski Jan, 220. Piecewicz Karol, 221. Prokopczuk Roman, 222. Rubalewski Kazimierz, 223. Rutkowski Józef, 224. Sendwicki Kazimierz, 225. Szpanowski Krzysztof Walenty, 226. Tchórzewski Andrzej, 227. Wilczewski Stefan, 228. Zadroga Jan Marek,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

229. Głowacki Jan, 230. Roznowski Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

231. Józefowicz Bogdan, 232. Kabat Jerzy, 233. Kabat Ryszard, 234. Kemski Czesław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

235. Syguta Jadwiga,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

236. Szwaja Monika Zofia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

237. Poczopko Iwona Apolonia,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

238.  Kisiel Andrzej, 239. Łodzikowski Wiesław, 240. Napieralska Joanna Krystyna, 241. Osińska-Falkiewicz Joanna Małgorzata, 242. Sory Dariusz Rafał,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

243. Bilon Tadeusz, 244. Gniot Roman Stanisław, 245. Grochowska-Skonieczna Wanda, 246. Lewandowski Marek Zygmunt, 247. Raszewski Wojciech Kazimierz, 248. Rybiński Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

249. Kierzynkowska Barbara, 250. Szóstek Tadeusz Zygmunt, 251. Wiercioch Mirosław.