POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 156/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Charon Krystyna Małgorzata, 2. Manteuffel Henryk Michał, 3. Niżnikowski Roman, 4. Schollenberger Ada, 5. Wędrychowicz Halina Zofia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Białecka-Florjańczyk Ewa, 7. Czępińska-Kamińska Danuta Janina, 8. Gtadych Jolanta Dorota, 9. Jałosińska Małgorzata Alicja, 10. Kamińska Grażyna Anna, 11. Kupczyk Adam, 12. Kupczyńska Marta Jadwiga, 13. Łojek Jacek Ryszard, 14. Marciszewska Katarzyna Dorota, 15. Mosiej Józef, 16. Nowakowska Justyna, 17. Olech-Piasecka Wanda Jadwiga, 18. Pałacha Zbigniew Zdzisław, 19. Perliński Stanisław Kazimierz, 20. Potoński Mieczysław, 21. Popis Anna, 22. Rekiel Anna, 23. Rembiałkowska Maria Ewa, 24. Rozbicki Jan, 25. Strużyński Witold Jerzy, 26. Zychowicz Witold Karol,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Botwin Barbara Bożena, 28. Kaproń Elżbieta, 29. Kietlińska Krystyna, 30. Kosieradzka Iwona Teresa, 31. Kowalkowska Beata, 32. Miętus Małgorzata Elżbieta, 33. Owczarek Bożenna Małgorzata, 34. Przepiórzyński Andrzej Kazimierz, 35. Stokowska Irena, 36. Szulc Wiesław Piotr, 37. Szymańska Elżbieta Jadwiga.