POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie zwolnienia z pełnienia obowiązków Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

nr 113-36-06

§ 1. Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zwalniam z dniem 2 sierpnia 2006 r. Pana Roberta Drabę Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z pełnienia obowiązków Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.