POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2006 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 128/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Gospodarki za zasługi w pracy zawodowej i naukowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kaźmierczak Henryk, 2. Klembalska Krystyna, 3. Pawłowski Tadeusz, 4. Szczepaniak Jan,

na wniosek Ministra Gospodarki Morskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Hajduk Jerzy,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Palich Piotr Witold,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Afeltowska Bożena Maria, 8. Artyszuk Jarosław, 9. Bejger Artur Marek, 10. Chmiel Jarosław Leszek, 11. Kasprowicz Andrzej Bogdan, 12. Oporczyk Regina, 13. Rutkowski Grzegorz, 14. Świątkiewicz Hanna, 15. Wiśniewski Władysław Jan,

na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej za zasługi w działalności na rzecz organizacji kombatanckich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Augustyniak Zygmunt, 17. Babińska Natalia, 18. Cielniak Tadeusz, 19. Daniszewska Zofia, 20. Gałażyn Anna, 21. Gałęzowska Wacława Marianna, 22. Kłopotowska Wanda Henryka, 23. Kobak Tadeusz Stanisław, 24. Kowalczyk Włodzimierz, 25. Mojski Stanisław, 26. Nagadowski Wacław, 27. Osowska Krystyna Izabela, 28. Ostrowski Marian, 29. Różycka Danuta, 30. Skwarczyński Edmund, 31. Słuchocka Helena, 32. Sosnowski Kazimierz, 33. Walentynowicz Romuald, 34. Zgłobicki Stanisław, 35. Żerański Zygmunt,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Kucia Leopold, 37. Milanowska Aleksandra Maria, 38. Pastuszka Stanisław, 39. Piotrowska Marianna,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

40. Andrusiuk Henryk Marian, 41. Tomaszewski Eugeniusz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Walczyna Ryszard, 43. Wiśniewski Piotr, 44. Zabielski Mieczysław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Dobrowolska Krystyna Maria, 46. Jarzyna Kazimierz, 47. ks. Marszalec Roman,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

48. Kliza Bogusław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Kempiński Kazimierz Aleksander, 50. Kłak Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Ćwik Renata Elżbieta, 52. Dyndor Stanisław, 53. Karpiński Stanisław, 54. Laskowska Zofia, 55. Lenart Władysław Kazimierz, 56. Martyn Stanisław, 57. Ożóg Krzysztof Antoni, 58. Szubarczyk Barbara Krystyna, 59. Włodarczyk Barbara Maria,

za zasługi w pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Ilnicka-Zymon Kazimiera, 61. Jabłoński Stanisław, 62. Kliza Aleksander, 63. Kołtun Władysław, 64. Niewęgłowski Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Chwedczuk Leszek Grzegorz, 66. Ciesielczuk Krystyna, 67. Fiedur Maria Katarzyna, 68. Góralski Leszek, 69. Mazur Kazimierz, 70. Radwan Roman Jakub, 71. Sokół Jan, 72. Świć Piotr, 73. Zawada Antoni Marek,

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Kamińska Janina, 75. Lewandowska Anna Dorota, 76. Piotrowski Jacek,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz organizacji kombatanckich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

77. Słonina Aleksander,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Skowron Janina,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79.  Golonka Franciszek, 80. Laszuk Robert, 81. Wójcik Henryk Jan, 82. Wójcik Janusz,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego za zasługi na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Braja Maria Julia, 84. ks. Grzywna Stanisław, 85. ks. Jakubowski Jan, 86. ks. Rybak Jan, 87. Skomra Stanisław, 88. ks. Śnieżek Edward,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Borcz Jan, 90. Czepiela Janina, 91. Fuchs Anna, 92. Golenia Józef, 93. Kielar Kazimierz, 94. Kotliński Tomasz Michał, 95. Szpunar Halina, 96. Trojnar Elżbieta, 97. Ulman Edward,

na wniosek Wojewody Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz organizacji kombatanckiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

98. Dekarczyk Roman, 99. Dobrowolski Władysław, 100. Ejsmont Józef, 101. Miotk Klemens, 102. Walusiak Mieczysław Józef, 103. Wierzbicka Marianna Jadwiga,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

104. Bartoszewski Henryk Paweł, 105. Bogdanowicz Władysław, 106. Chmielewski Jerzy Władysław, 107. Dampc Franciszek, 108. Drapiewski Kazimierz Franciszek, 109. Karczewski Edward, 110. Ładyszkowski Henryk, 111. Miszke Bernard, 112. Niemczik Kazimierz, 113. Pacholczyk Eugeniusz, 114. Szlagowski Jerzy Janusz, 115. Tyborski Ryszard, 116. Wolska Janina Helena,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

117. Adamecka Dorota Teresa,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła:

118. Adamczuk Roman, 119. Smoleński Mieczysław, 120. Utanowicz Edward,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy:

121. Borkowska Małgorzata Maria, 122. Kowalska Alina Małgorzata, 123. Koźmińska Hanna, 124. ks. Ofiara Marian, 125. Reguła Janusz, 126. Solarz Małgorzata,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju spóldzielczności rolniczej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

127. Mikołajczyk Stanisław, 128. Szafrański Bogdan, 129. Żurek Mirosław Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

130. Smagieł Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

131. Fajger Leokadia Genowefa, 132. Marcinkowski Paweł, 133. Rudziński Zbigniew,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

134. Buczkowski Jerzy,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

135. Nowak Paweł Wojciech.