POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 maja 2004 r. o powołaniu Prezesa Rady Ministrów

nr 113–15–04

Na podstawie art. 154 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) z dniem 2 maja 2004 r. powołuję Pana Marka BELKĘ na urząd Prezesa Rady Ministrów.