POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 maja 2004 r. o przyjęciu dymisji Rady Ministrów

nr 113–13–04

Na podstawie art. 162 ust. 3 w związku z art. 162 ust. 2 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) przyjmuję dymisję Rady Ministrów złożoną w dniu 2 maja 2004 r. przez Prezesa Rady Ministrów Pana Leszka Millera i powierzam jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.