POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 lutego 2012 r. o nadaniu orderów

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207), na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Haber Franciszek Józef,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Bąk Ewa, 3. Buszan Waldemar, 4. Kopeć Stanisław, 5. Krzywonos Józef, 6. Pyk Wiktor, 7. Słomkowski Wacław Marian,

za wybitne zasługi na rzecz rozwoju i propagowania turystyki:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Kamysz Franciszek,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

9. Beuth Jerzy Tadeusz, 10. Chmiel Jerzy Józef, 11. Świątek Alicja Maria, 12. Zagłoba-Zygler Elżbieta Maria, za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy samorządowej:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

13. Benedykciński Grzegorz Józef, 14. Kubeł Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

15. Sierocki Adam,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, za osiągnięcia sportowe

16. Spychała Józefa,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

17. Baszczeska Jolanta,

za wybitne zasługi dla rozwoju badmintona w Polsce, za osiągnięcia w działalności szkoleniowej i trenerskiej

18. Engländer Krzysztof Maciej.