POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 lutego 2012 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Rej. 39/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki za zasługi w działalności polonijnej, za popularyzowanie polskiej kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Sokolowski Anna,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Jaminski Micheline Irene, 3. Jaminski Richard Jan, 4. Rajtar Edward, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych obywatele Republiki Czeskiej:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy kulturalnej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Hławiczka Jan, 6. Kopanĕva Galina, 7. Zaoralova Eva, za zasługi w rozwijaniu polsko-czeskiej współpracy kulturalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Delong Evžen, 9. Zientek Władysław, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Republice Dominikańskiej za wybitne zasługi w niesieniu pomocy ubogim i potrzebującym

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. s. Bukowska Gertruda Maria,

obywatele Republiki Francuskiej:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy, za popularyzowanie polskiej kultury:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. Stecki Henri,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

12. de Foresta Guy,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-francuskiej współpracy regionalnej

13. Gavelle Marie-Bernadette,

obywatele Gruzji za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-gruzińskiej współpracy, szczególnie w dziedzinie badań historycznych

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

14. Iashvili Teona, 15. Kiknadze Vazha, 16. Rondeli Alexander,

obywatel Państwa Izrael i Stanów Zjednoczonych Ameryki za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o polsko-żydowskiej historii i kulturze

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

17. Traison Michael,

obywatelka Republiki Korei za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-koreańskiej współpracy naukowej, za promowanie polskiej kultury

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

18. Choi Sung-Eun,

obywatele Królestwa Niderlandów:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niderlandzkiej współpracy w zakresie międzynarodowego bezpieczeństwa transportowego

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

19. van Vollenhoven Pieter,

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niderlandzkiej współpracy regionalnej, za działalność społeczną

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

20. Kunst Johan Albert Theodoor,

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki za wybitne zasługi w działalności na rzecz pojednania polsko-żydowskiego

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

21. Goldfarb Jack,

obywatele Socjalistycznej Republiki Wietnamu za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-wietnamskiej współpracy:

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

22. Ho Chi Hung,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

23. Le Ba Thu.