POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 lutego 2012 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 45/2012

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Gospodarki za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania proekologicznych technologii w rolnictwie

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI 1. Frąckowiak Paweł Zygmunt, 2. Pawlicki Tadeusz, 3. Zbytek Zbyszek, na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Maruszewski Zbigniew Tomasz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
5. Nowak Robert Tomasz, 6. Wojciech Stanisław Franciszek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Wilamowski Wojciech Grzegorz, na wniosek Ministra Sprawiedliwości za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz resocjalizacji osób pozbawionych wolności:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Lubera Sławomir Jerzy, 9. Stożek Zbigniew, 10. Trela Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Bartnicki Marek, 12. Butkiewicz Piotr Mirosław, 13. Cyruk Artur, 14. Kuczera Robert Mieczysław, 15. Maciąg Tadeusz Józef, 16. Pieckowski Sławomir, 17. ks. Pilacki Henryk Sylwester, 18. Steiniger Marcin Paweł, 19. Zalikowska Iwona,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

20. Bieganowski Lech,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Irzykowicz Maria,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Kubicki Mariusz Zdzisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Radzimski Wiesław Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Śliwiński Dariusz,

na wniosek Wojewody Łódzkiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Bednarek Leonard,

na wniosek Wojewody Opolskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Łabędzka Danuta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Baraniewicz Robert Jerzy, 28. Cwajna Lilla Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Adaszyński Mieczysław, 30. Słowiak Anna, 31. Zięba Dariusz Mieczysław, na wniosek Wojewody Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej oraz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Białk Stefan Szczepan, 33. Grön Juliusz Józef,

na wniosek Wojewody Śląskiego za popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o współczesnych siłach zbrojnych, za kultywowanie tradycji oręża polskiego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Radwan Krzysztof Kazimierz,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Kozłowski Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

36. Szeląg Zenon,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Arszyło Ryszard, 38. Hołowata Marta Jolanta, 39. Łoś Stefan Lech, 40. Szach Lechosław,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

41. Czaporowski Stanisław, 42. Świeczkowska Zofia Krystyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Stefanowski Zbigniew,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz Związku Piłsudczyków RP, za popularyzowanie historii Polski

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Krakowiak Dariusz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Więcek Władysław Edward.