POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 lutego 2011 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 66/2011

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Obrony Narodowej za zasługi dla obronności i suwerenności kraju:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. płk Piskorz Piotr Mariusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. płk Jońca Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Brzozowska Magdalena Maria, 4. Tyślewicz Radosław Mikołaj,

na wniosek Ministra Sprawiedliwości:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Jończyk Jacek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Kret Roman, 7. Olejnik Lidia Ewa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Dudzik Jerzy Dariusz, 9. Hernik Jan, 10. Kmiecik Zbigniew Antoni, 11. Rogala Janusz Paweł, 12. Waś-ciński Paweł,

za zasługi dla samorządu notarialnego oraz dla ochrony legalnego obrotu prawnego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Wojdyło Jacek Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Klejment Zbigniew Tadeusz, 15. Urbanik Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Rzadkowski Dariusz Wojciech, 17. Tomala Violetta,

na wniosek Wojewody Kujawsko -Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju mleczarstwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Maciejewski Ryszard,

na wniosek Wojewody Lubuskiego za zasługi w działalności na rzecz środowiska architektów

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Kustosz Henryk Jan,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Krasoń Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Jeleń Wojciech, 22. Stasiak Marian Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Próba Andrzej, 24. Stasiak Zbigniew Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Adamiak Włodzimierz, 26. Bińczyk Zbigniew Stanisław, 27. Janiak Marek, 28. Wieszczek Roman Aleksander, 29. Wycichowski Wojciech Stanisław,

na wniosek Wojewody Warmińsko -Mazurskiego:

za zasługi na rzecz osób potrzebujących pomocy, za działalność na rzecz rozwoju polskiego pielęgniarstwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Nadziejko Marian Paweł, 31. Szatkowska Alina,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju mleczarstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Szczęsny Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Śliwiński Mariusz Władysław, na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

34. Baran Tomasz, 35. Lemanowicz Krystyna,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

36. Maciejny Zygmunt Stefan,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Sienkiewicz Irena,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony roślin i nasiennictwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Rybarczyk Jadwiga.