POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 listopada 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 268/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Gospodarki i Pracy za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Buchta Janusz, 2. Grzelak Adam, 3. Jezierski Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Brożyna Eugeniusz, 5. Chuma Marek, 6. Herman Wiesław, 7. Jaksa Zygfryd, 8. Kachniarz Antoni, 9. Krzęcio Sławomir, 10. Moch Damian, 11. Pabin Zbigniew, 12. Skutela Krzysztof, 13. Tandos Andrzej, 14. Więcek Alfred, 15. Wiśniewski Józef, 16. Ziemba Stanisław, 17. Żur Krzysztof,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Kocel Marek, 19. Kozioł Józef, 20. Król Marek, 21. Machulik Marceli, 22. Pabian Lech, 23. Rusin Stanisław, 24. Skubisz Kazimierz, 25. Stępień Jarosław, 26. Szymura Roman,

na wniosek Ministra Sprawiedliwości za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

27. Kowalczyk Wojciech, 28. Pietkiewicz Jarosław, 29. Solnica Apolonia Stanisława,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Abramowicz Joanna Teresa, 31. Artska Renata, 32. Chmielewska Irena, 33. Dudkiewicz Zdzisław, 34. Dyszlatys Halina Krystyna, 35. Fereński Janusz Zbigniew, 36. Fussek Halina, 37. Gibiec Jan Józef, 38. Guderska-Szatkowska Iwona Zbigniewa, 39. Janik Elżbieta Eleonora, 40. Jaroszewicz Marian, 41. Kaczmarek Marian Zdzisław, 42. Kisiel Bożena Janina, 43. Kisiel-Barańska Halina Joanna, 44. Kłokocki Kazimierz, 45. Korpolewska Ewa Alicja, 46. Kozakiewicz-Jackowska Elżbieta Regina, 47. Kozar Zuzanna, 48. Łącko Emilia, 49. Marszałek Aleksandra Teresa, 50. Maszerowski Kazimierz, 51. Mikulska Alicja Józefa, 52. Ręgorowicz Ewa Maria, 53. Sabat Przemysław, 54. Siemiginowska Edwarda Joanna, 55. Soroko-Gudz Danuta, 56. Urbaniak Maria Teresa, 57. Wawrzyniak Krystyna, 58. Wieczorek Tadeusz Bronisław, 59. Zarzycka Jadwiga, 60. Żochowski Henryk Stanisław, 61. Żukowski Waldemar,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Bajak Marek, 63. Bernakiewicz Joanna Barbara, 64. Budzyńska-Górecka Magdalena Mariola, 65. Czyżewska Urszula Lidia, 66. Dąbrowska Aleksandra Grażyna, 67. Drzymała Ryszard Antoni, 68. Dumkiewicz Grażyna, 69. Fabrycy Bożena Teresa, 70. Grabowska Helena, 71. Harmacińska Zdzisława Mirosława, 72. Kaczyńska Jolanta, 73. Klimczak Tadeusz, 74. Kudanowska-Giedrojć Teresa, 75. Kujatowicz Alfred, 76. Kusek Bogusław, 77. Kwiatkowski Janusz Jan, 78. Lendzion Grażyna Maria, 79. Lewandowska Elżbieta, 80. Łojkowski Andrzej Bogusław, 81. Małecka Bożena Franciszka, 82. Mączek Mirosława Lidia, 83. Mews Regina Maria, 84. Nowaczyński Krzysztof Tadeusz, 85. Osucha Mieczysław, 86. Pisula Barbara Anna, 87. Podleśko Ewa Eleonora, 88. Popieniuk Dariusz, 89. Postrożny Zbigniew, 90. Raszeja Ewa, 91. Rudoman Teresa Halina, 92. Skiba Elżbieta Anastazja, 93. Stalą Władysław Piotr, 94. Szańska Helena, 95. Sznajdrowski Adam Jacek, 96. Telentejuk Bazyli, 97. Trynka Krzysztof Robert,

98. Wasicki Krzysztof Marek, 99. Wierzbicka Jolanta, 100. Wiśniewska Jadwiga Elżbieta, 101. Zalewska Danuta, 102. Zembek Elżbieta Janina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

103. Adamowski Jerzy Mieczysław, 104. Drozdowska Jadwiga, 105. Ficak Irena, 106. Filipska Katarzyna Teresa, 107. Herbuś Henryk, 108. Śmietana Irena, 109. Tempski Ludwik Roman, 110. Wrzesińska Krystyna,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

111. Chełchowski Janusz Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

112. Kazimierczak Alina, 113. Mroczkowska Ewa Regina, 114. Osełkowska Bożena, 115. Rzewnicka Maria Halina, 116. Ziółkowski Jan,

na wniosek Ministra Środowiska za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego, za osiągnięcia w pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

117. Malinowska Alina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

118. Bartoszuk Helena, 119. Kwiatkowski Grzegorz, na wniosek Wojewody Dolnośląskiego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI po raz drugi

120. Kruszelnicki Henryk, 121. Skrzypek Zygmunt,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

122. Domański Ludomir Mirosław, 123. Duk Zdzisława Kazimiera, 124. Kibato Stanisław, 125. Kolańczyk Tadeusz, 126. Kukła Adam, 127. Kurowski Lechosław Kazimierz, 128. Matuszewski Józef, 129. Niemiec Irena, 130. Olcha Jan, 131. Rewers Lucjan, 132. Tyrcz Janina, 133. Zalewski Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

134. Bombata Joanna, 135. Ciepiela Halina Janina, 136. Grabarczyk Ryszard Jan, 137. Jarosz Marian Michał, 138. Kosik Maria Gitta, 139. Kusak Ludwik, 140. Kyrcz Zbigniew, 141. Lota Hieronim, 142. Lubelska

Maria, 143. Mazur Ryszard Józef, 144. Siemionko Sergiusz Aleksander, 145. Stanisławczyk Stanisław, 146. Wielgus Henryk, 147. Wojtkiewicz Ryszard Stanisław, 148. Zalińska Janina,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

149. Drozd Krystyna, 150. Dubanicz Jan, 151. Fok Wanda Maria, 152. Unicki Tadeusz, 153. Juncewicz Andrzej, 154. Konat Alicja, 155. Kozakowski Artur Mariusz, 156. Nowicki Stanisław, 157. Piotrowski Marian, 158. Prus Leszek, 159. Radaszewski Artur,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

160. Dobrowolski Ryszard,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

161. Pawtowski Karol, 162. Rutkowski Henryk,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

163. Wysocki Tomasz Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

164. Kupferschmidt Anna Maria, 165. Orzech Jan Mirosław, 166. Sargalski Witold Jacek,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w pracy zawodowej, za osiągnięcia w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

167. Fido-Księżycka Grażyna Elżbieta, 168. Netczuk Henryk, 169. Nowachowicz Jerzy Stanisław, 170. Sikora Jan Henryk,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

171. Bazyluk Danuta Janina, 172. Berezowski Lech Józef, 173. Bobik Kazimierz Jan, 174. Czarny Józef, 175. Czernik Krystyna Józefa, 176. Dawidowska Irena, 177. Koniuszewski Eugeniusz Marian, 178. Kowalczyk Aniela, 179. Kurczuk Andrzej Jacek, 180. Kwiatkowski Adam Antoni, 181. Miciuk Irena, 182. Suchodolska Teresa Wanda,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

183. Czyżak Krzysztof Jan, 184. Gtowińska Elżbieta, 185. Grudziński Stanisław, 186. Gruszecka Grażyna, 187. Guz Wiesława Katarzyna, 188. Łaska Dorota Urszula, 189. Patrejko Halina, 190. Symeczko Jadwiga, 191. Świrska Janina,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

192. ks. Pugacewicz Wincenty,

za zasługi dla rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

193. ks. Batruch Stefan Jan,

za zasługi dla rozwoju kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

194. Strzyżyński Zbigniew Ryszard, na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności społecznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

195. Gaszewski Zbigniew, 196. Marynowski Jerzy Andrzej, 197. Pałka Henryk,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

198. Rendecka Krystyna Antonina,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

199. Baszczyński Henryk Kazimierz, 200. Kapitułka Barbara Teresa, 201. Muszczak Janina, 202. Oganiaczyk Bogumiła, 203. Popielas Grażyna Krystyna, 204. Szymlet-Piotrowska Małgorzata Anna,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz organizacji kombatanckich

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

205. Międzobrodzki Kazimierz, 206. Urbański Henryk Bolesław,

za zasługi dla rozwoju bankowości spółdzielczej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

207. Dudzik Tadeusz, 208. Porębski Julian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

209. Klimczyk Zofia, 210. Makula Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

211. Dubiel Władysława, 212. Dudzik Jadwiga, 213. Gibała Teresa,

za zasługi dla rozwoju spółdzielczości, za osiągnięcia w pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

214. Janicka Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

215. Kleśny Janina, 216. Kokoszka Marek Jakub, 217. Laska Stanisław Władysław, 218. Radzięciak Krystyna, 219. Święch Krystyna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

220. Filip Tomasz, 221. Salamon Karol Mikołaj,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność społeczną:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

222. Wiśniewski Edward Bronisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

223. Bienias Urszula, 224. Głąb Bazylia Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

225. Bolik Maria, 226. Łabędź Adam, 227. Orawiec Józef, 228. Piochacz Zofia, 229. Rams Mieczysław,

za zasługi w pracy zawodowej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

230. Dela Wanda, 231. Pękała Józef Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

232. Słomski Marek Stanisław,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

233. Gołembnik Małgorzata, 234. Kowalewski Stanisław, 235. Kukułka Jan, 236. Łagońska Ewa, 237. Mync Agnieszka Małgorzata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

238. Czubią Anna, 239. Dejewska Anna, 240. Dziurdziak Leszek, 241. Flis-Lichota Magdalena, 242. Friderich Jolanta Ewa, 243. Kaczyńska Laura, 244. Łęgowski Władysław, 245. Mantiuk Anetta, 246. Marciniak Mariola, 247. Motyka Jolanta, 248. Nowaczyńska Wiesława, 249. Pastuszka Agata, 250. Różalska Ewa, 251. Wiechowska Zofia, 252. Więckowska Małgorzata Krystyna, 253. Żuchowska Kinga,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

254. Jakubowski Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

255. Kremer Józef Michał,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

256. Jacheć Janusz,

za zasługi dla rozwoju sportu i krzewienia kultury fizycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

257. Czeczil Marian, 258. Dychtoń Stanisław, 259. Maciek Jerzy Mario, 260. Soworka Paweł Maksymilian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

261. Gębuś Stanisław Józef, 262. Jaszewski Józef Jan, 263. Kokoszka Mieczysław, 264. Uderski Jerzy Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

265. Hrynczyszyn Józef Kazimierz,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

266. Bieniek Grzegorz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

267. Woźniak Ewa Stefania,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

268. Ruszel Krystyna Franciszka,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

269. Bajek Teresa, 270. Cierpisz Anna Zofia, 271. Dudek Edward, 272. Gaweł Jan, 273. Kozik Czesław,

274. Liszka Kazimierz, 275. Muroń Aleksander, 276. Pączek Maria, 277. Tarata Maria Katarzyna, 278. Tarnawski Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

279. Bobek Wiesława, 280. Cebula Krystyna Józefa, 281. Choma Józef Grzegorz, 282. Chudzik Beata Maria, 283. Cieśla Halina, 284. Domańska-Bober Anna, 285. Dziadura Elżbieta, 286. Kasprzyk Czesław, 287. Krupczak Józef, 288. Michoń Bronisław, 289. Pieróg Jolanta Barbara, 290. Pondo Wiesława, 291. Szczepański Jerzy Jan, 292. Szpak Marta Zofia, 293. Wiater Krystyna, 294. Wilczak Stanisława Janina,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

295. Lorens Zdzisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

296. Frydrych Antoni, 297. Szmyd Edward, 298. Żywiec Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w pracy zawodowej i działalności społecznej:

299. Długosz Ryszarda, 300. Holska Małgorzata, 301. Woś Leszek Józef, 302. Żukowska Renata Lucyna,

za zasługi w działalności na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża

303. Śliwiński Marek,

za zasługi dla rozwoju sportu,

304. Sikora Marian Stanisław,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za zasługi w upowszechnianiu kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

305. Fridrich Władysława,

za zasługi dla społeczności lokalnej, za osiągnięcia w pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

306. Ostaszewicz Jan,

za zasługi dla rozwoju sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

307. Parfieniuk Włodzimierz,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego za zasługi w pracy zawodowej, za osiągnięcia w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

308. Kulikiewicz Marek Józef, 309. Pecelt Krzysztof Ryszard, 310. Siwek Witold Stanisław, 311. Sójka Teresa, 312. Włodarczyk Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

313. Banaczkowska Ewa Urszula, 314. Fornalik Alicja, 315. Gałek Grażyna Anna, 316. Garbarczyk Janusz Krzysztof, 317. Górski Jerzy Krzysztof, 318. Korus Krzysztof Jacenty, 319. Kutaga Zenon Kazimierz, 320. Majchrzak Zenon, 321. Niedopytalski Krzysztof Włodzimierz, 322. Nowak Jarosław, 323. Oracz Jan Kazimierz, 324. Plisak-Wójcik Grażyna Zofia, 325. Prokop Maria Michalina, 326. Rójek Marian Wiesław, 327. Stachowski Jan, 328. Szafarczyk Elżbieta Maria, 329. Szczecińska Ewa Elżbieta, 330. Tartowska Irena, 331. Wojtasik Adam Augustyn, 332. Zakłada Wiesława Ewa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

333. Bognacki Jacek, 334. Fałczyk Stanisław, 335. Gacek Kamila, 336. Głowienka Jadwiga, 337. Grzegorczyk Iwona, 338. Hajder Włodzimierz, 339. Jaworski Andrzej, 340. Kita Maria, 341. Kobylarz Wojciech Marek, 342. Libera Leszek Zbigniew, 343. Nowak Cezary Jerzy, 344. Pacyna Beata, 345. Patynowska Krystyna Antonina, 346. Piętka Janina, 347. Socha Renata, 348. Szymański Mieczysław Tadeusz, 349. Tomaszewska Wiesława, 350. Tworek Jadwiga, 351. Wilczkowska Halina, 352. Wiśniowska Agata Ewa,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

353. Jerzak Michał Andrzej,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego za zasługi w upowszechnianiu kultury, za działalność społeczną

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

354. Krzymiński Janusz Ryszard,

za zasługi na rzecz rozwoju sportu i krzewienia kultury fizycznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

355. Drozd Mirosław.