POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 grudnia 2010 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 282/2010

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1041), na wniosek Ministra Zdrowia, za zasługi w krzewieniu idei czerwonokrzyskiej, za działalność na rzecz honorowego krwiodawstwa, odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
po raz drugi

1.Pociask Bogusław,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Adamczyk Andrzej, 3. Artecki Mirosław Jan, 4. Błaszczak Wiesław, 5. Borensztejn Danuta Irena, 6. Burkacki Jan Grzegorz, 7. Chabinka Leszek Władysław, 8. Daniel Antoni, 9. Dąbrowski Robert, 10. Englot Zdzisław, 11. Far Piotr, 12. Grochowski Jerzy Stanisław, 13. Katański Augustyn Jan, 14. Knap Ryszard Daniel, 15. Kos Tomasz Andrzej, 16. Łęcki Marek Zbigniew, 17. Łodyga Regina, 18. Maksym Mirosław, 19. Malik Ryszard, 20. Orczykowski Mieczysław, 21. Pałetko Robert Roman, 22. Pawełczyk Andrzej Marian, 23. Pietruczuk Marek, 24. Pisarek Leszek, 25. Prałat Leszek, 26. Radoń Krzysztof Jan, 27. Rokiciniak Sylwester Ryszard, 28. Ryckie Stanisław, 29. Skowroński Jacek, 30. Stachowicz Kazimierz, 31. Stachowicz Krzysztof, 32. Stefanowski Marek Piotr, 33. Szymański Waldemar Ryszard, 34. Ślubowski Tomasz, 35. Tatys Jerzy, 36. Włodarski Dariusz, 37. Wojcieszak Jan Antoni, 38. Woźniak Tadeusz, 39. Żulewski Adam,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Aleksandrzak Bogusław Tomasz, 41. Antoniak Arkadiusz, 42. Bąk Dariusz, 43. Bijak Cezary, 44. Bilski Krzysztof Henryk, 45. Bojczuk Paweł, 46. Boniecki Roman Wojciech, 47. Brożyna Bogdan, 48. Czerwiński Adam Szczepan, 49. Dzierlińska Janina Maria, 50. Filip Zbigniew Jan, 51. Gadalińska Teresa, 52. Gajda Wojciech Grzegorz, 53. Galus Lech Stanisław, 54. Gęsior Andrzej Emil, 55. Gwiazda Jan Stanisław, 56. Janiak Stanisław Józef, 57. Janicka Janina, 58. Janik Jan Franciszek, 59. Jankowiak Zenon Kazimierz, 60. Jarosz Bogusław, 61. ks. Jaworski Tadeusz, 62. Kalinowski Jerzy, 63. Kaliski Jarosław, 64. Kasprowicz Wiesław, 65. Kolosza Paweł, 66. Kołakowski Jerzy, 67. Kołodziejczyk Stanisław, 68. Koral Leszek, 69. Kostka Jacek Jarosław, 70. Kowalczyk Sebastian, 71. Krystkiewicz Witold Piotr, 72. Kuchciak Grzegorz Aleksander, 73. Kurman Stanisław, 74. Kurowski Artur, 75. Kurzawa Bożena, 76. Kwiatkowski Bogusław, 77. Lutecki Krzysztof, 78. Macias Krzysztof Wiesław, 79. Makowski Stanisław Jacek, 80. Michalski Mirosław, 81. Michaś Julian, 82. Miszczak Karol, 83. Nakielny Jarosław, 84. Nizio Sławomir Marek, 85. Nowiński Janusz, 86. Olejnik Jacek, 87. Pabjańczyk Krzysztof Wojciech, 88. Pałys Andrzej, 89. Parucki Przemysław, 90. Pawlak Jan Stanisław, 91. Pawlak Piotr Jacek, 92. Pruski Robert, 93. Puczyński Adam, 94. Rinz Leon Jan, 95. Rudek Adam Stefan, 96. Rzeczkowski Janusz, 97. Seroczyński Przemysław Robert, 98. Sewerniak Marek, 99. Sęk Jarosław, 100. Sidor Bernard, 101. Skibiński Czesław, 102. Smoliński Waldemar, 103. Stanisławski Lech Marian, 104. Suchecki Mirosław, 105. Sudoł Zenon, 106. Szarafiński Jerzy Franciszek, 107. Szewczyk Zdzisław, 108. Świderski Dariusz, 109. Więcław Marcin, 110. Wiśniewski Tomasz, 111. Woźniak Michał, 112. Wójcik Wojciech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

113. Banach Adam, 114. Bartol Sławomir, 115. Bednarski Kajetan Jacek, 116. Białecki Paweł Marcin, 117. Bielecki Adam Jan, 118. Bielski Piotr, 119. Chudzik Andrzej, 120. Domański Edward, 121. Górnicz Józef, 122. Grzeszczuk Grzegorz, 123. Gusmann Piotr Stanisław, 124. Kieszniewski Krzysztof Ryszard, 125. Kisielewski Tadeusz Piotr, 126. Klimowicz Leszek, 127. Kondracka Iwona Jadwiga, 128. Kryński Leszek Antoni, 129. Krystosiak Krzysztof, 130. Krzyżaniak Marek Henryk, 131. Laska Stanisław, 132. Łagowski Tomasz Sylwester, 133. Ławniczak Marzena, 134. Ławski Adam Karol, 135. Maciak Jacek, 136. Maluchnik Lech Edward, 137. Maluchnik Mirosław, 138. Matelski Wiesław Andrzej, 139. Mielniczuk Andrzej Jan, 140. Milarski Marcin, 141. Mojak Jan, 142. Ochotny Mariusz Szczepan, 143. Orłowski Zbigniew, 144. Owsian Dariusz, 145. Paroń Tomasz, 146. Pietkiewicz Marek, 147. Piotrowski Andrzej Stanisław, 148. Podwalny Andrzej Jan, 149. Polowiński Marek, 150. Potoplak Ewa Bożena, 151. Pruski Tadeusz, 152. Pruszkowski Marian, 153. Ptak Piotr, 154. Radłowski Dariusz, 155. Rączkowiak Ryszard, 156. Romanowski Mariusz Mieczysław, 157. Rybicki Tadeusz, 158. Rytel Józef, 159. Sawiński Roman, 160. Siemieńczuk Wiesław, 161. Smoliński Dariusz, 162. Sochacki Jacek Dariusz, 163. Stypółkowski Michał, 164. Szczepankiewicz Tadeusz, 165. Trynda Andrzej, 166. Tutak Krzysztof Stanisław, 167. Wachowski Sławomir Witold, 168. Wagner Marek, 169. Wale-rowski Marek, 170. Wilda Maria, 171. Wiśniewska Bożena Maria, 172. Woźniak Bożena, 173. Ziejewski Wiesław Adam, 174. Zyblewski Krzysztof, 175. Zych Andrzej Marek.