POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 czerwca 2006 r. o nadaniu orderów

Rej. 58/2006

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711), na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie medycyny, za działalność na rzecz pomocy polskim placówkom opieki zdrowotnej odznaczeni zostają obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Hodgman Joan E.,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. Brewster Philip Roff, 3. Martinoff Barbara.