POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 czerwca 2006 r. o powierzeniu pełnienia obowiązków Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

nr 113-27-06

§ 1. Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 2 czerwca 2006 r. powierzam Panu Robertowi DRABIE Sekretarzowi Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pełnienie obowiązków Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Powierzenie pełnienia obowiązków następuje do dnia odwołania.

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.