POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 czerwca 2005 r. o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

nr 113-12-05

Na podstawie art. 17 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2) na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego powołuję Panią Annę Trzecińską na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego, na okres 6 lat.