POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 września 2008 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 210/2008

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. ks. Ozimek Władysław,

na wniosek Ministra Infrastruktury za zasługi w działalności społecznej i związkowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Hernik Stanisław, 3. Szulc Jerzy Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Darski Witold Marian, 5. Gruszczyńska Ewa, 6. Krasowski Stanisław Andrzej, 7. Muszyńska Danuta, 8. Słabczyńska Halina, 9. Ślefarska Henryka,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Skrzypczak Arkadiusz Adam,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Grabski Ryszard Robert, 12. Nowicka Bożena, 13. Sójka Andrzej Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Janiszewska-Rybka Anna Magdalena, 15. Jaworska Anna Beata, 16. Podżorski Janusz Paweł, 17. Krukar Andrzej, 18. Rzepka Mariusz,

na wniosek Ministra Środowiska za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i ochrony polskich lasów:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Błyskun Małgorzata, 20. Fuks Danuta, 21. Ziemblicki Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Banacki Jerzy, 23. Chmielewski Lech, 24. Michałkowski Piotr Paweł, 25. Sarnowski Zygmunt, 26. Śmiechowski Kazimierz Jan,

na wniosek Ministra Zdrowia za zasługi na rzecz ochrony zdrowia:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Billert Hanna Krystyna, 28. Gaca Michał Jerzy, 29. Kopczyński Zygmunt, 30. Mozer-Lisewska Iwona Halina, 31. Pupek-Musialik Danuta Jadwiga, 32. Sikora Jan Józef, 33. Służewski Wojciech Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Kowala-Piaskowska Arieta Elżbieta, 35. Sobczyński Paweł Stefan, 36. Stanisz Beata Jadwiga, 37. Wieczorowska-Tobis Katarzyna,

na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk za zasługi w działalności na rzecz polskiej nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Grabowski Janusz Roman, 39. Janas Jan, 40. Rudnicki Ryszard Jan, 41. Zemanek Jaroslav,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Łysik Grzegorz Bogusław,

na wniosek Wojewody Lubelskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

43. Grzegorczyk Bolesław, 44. Olszewski Kazimierz Adam, 45. Tokarski Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Jaremek Henryk, 47. Szubartowski Jan,

na wniosek Wojewody Lubuskiego za zasługi w działalności społecznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Pluciński Kazimierz Stefan,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Appel Barbara, 50. Mikołajczyk Jan, 51. Mordzak Eugeniusz, 52. Pawlak Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Chodakowski Antoni Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Dudka Anna Dorota, 55. Grzesiowski Wojciech, 56. Pluta Krystyna, 57. Wawrzyńczak Natalia Waleria,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Frątczak Henryk Mikołaj,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Kałuziński Bogdan Kazimierz, 60. Muszkiewicz Czesław Michał,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Hybel Zygmunt, 62. Szlosek Stefan Tomasz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Janas Emil,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64.  Biedrończyk Stanisław, 65. Micek Kazimierz, 66. Morawiec Witold Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Ciura Franciszek, 68. Salawa Andrzej Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Foryś Kazimierz, 70. ks. Podbiera Adam Józef, 71. Tatara Józef Antoni, 72. Tobolewski Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Górka Stanisław, 74. Protasiuk Krzysztof, 75. Swędzioł Michał Andrzej, 76. Stawarz Piotr Marek, 77. Włoch Grzegorz Paweł,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Bieliński Franciszek,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Borkowski Henryk Jan, 80. Domańska Czesława Karolina, 81. Rosiński Jerzy Marian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

82. Ostrowski Janusz, 83. Ujma Janusz Marian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Dyląg Genowefa, 85. Dzienio Elżbieta Daniela, 86. Grabek Ryszard, 87. Kocan Alicja Teresa, 88. Orlicz Anna Krystyna, 89. Orlicz Barbara Maria, 90. Szponer Mieczysław Teofil, 91. Zegarowska Alicja Maria,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

92. Gałązka Zbigniew Ryszard, 93. Zawadzki Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Nowak Jakub Bolesław,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

95. Trunkwalter Ryszard Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

96. Morzywałek Zofia, 97. Oronowicz Łucjan Jacek, 98. Stafiej Stanisław, 99. Wilk Jan,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

100. Kucha Ryszard,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

101. Borcz Wojciech Ignacy, 102. Kilian Jan, 103. Rzepka Józef Zygmunt,

za zasługi dla rozwoju i upowszechniania sportu

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

104. Błaszkiewicz Bronisław, 105. Tomczak Piotr,

na wniosek Wojewody Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

106. Kozłowski Wojciech Andrzej,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

za zasługi na rzecz honorowego krwiodawstwa

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

107. Fiedorowicz Józef Mieczysław, 108. Gnacik Eugeniusz Jan,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

109. Bujok Zuzanna, 110. Kawulok Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

111. Ucher Danuta,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

112. Piotrowska Elżbieta,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

113.  Karski Andrzej Wojciech, 114. Kunikowska Marianna, 115. Kuźniewska Krystyna Alicja, 116. Skaskiewicz Marek, 117. Skuza Teresa Kazimiera,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

118. Baturo-Warszawska Barbara Maria,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

119. Romaniuk Małgorzata,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

120. Chodnicki Lech, 121. Kurzątkowski Bogusław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

122. Kania Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

123.  Makarewicz Andrzej, 124. Mięsak Dariusz, 125. Płona Adam, 126. Sienkiewicz Waldemar,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

127. Starzyński Stanisław Andrzej,

na wniosek Ministra Infrastruktury za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

128.  Amarowicz Daniel Mariusz, 129. Bończyk Dagmara Teresa, 130. Dziub Lucyna, 131. Karwot Lucyna Zofia, 132. Kowalska Justyna, 133. Zaborowski Robert,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego

MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ

134. Smoła Andrzej Antoni.