POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 września 2007 r. o nadaniu orderów

Rej. 165/2007

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla rozwoju nauk teologicznych, za osiągnięcia w działalności dydaktycznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kardynał Jaworski Marian Franciszek,

za wybitne zasługi dla Polskiego Kościoła, za działalność na rzecz Polonii Ukraińskiej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Ks. Abp Mokrzycki Mieczysław Józef.