POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 września 2005 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-15-05

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

1. Aneta Katarzyna ROŻMIEJ-ZALEWSKA — w Zamościu

2. Jarosław SZCZERBA — w Tomaszowie Lubelskim

3. Jacek Marek ZALEWSKI — w Zamościu.