POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 września 2005 r. o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 112-14-05

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie:

1. Alina Teresa BALICKA

2. Lidia CIECHOMSKA-FLOREK

3. Bogusław Mirosław CIEŚLA

4. Andrzej Janusz CZARNECKI

5. Izabela Iwona GŁOWACKA-KLIMAS

6. Izabella Barbara JANSON

7. Andrzej KOŁODZIEJ

8. Mariola KOWALSKA

9. Joanna Grażyna KUBĘ

10. Jakub Aleksander LINKOWSKI

11. Gabriela NOWAK

12. Ewa Amelia PISULA-DĄBROWSKA

13. Jolanta Maria RUDNICKA

14. Jolanta Łucja SOKOŁOWSKA

15. Jarosław Jakub STOPCZYŃSKI

16. Joanna TARNO

17. Andrzej Ryszard WIECZOREK

18. Agnieszka Edyta WILCZEWSKA-RZEPECKA

19. Wanda Teodozja ZIELIŃSKA-BARAN.