POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 157/2005

Na podsławie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe,

wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Banek Tadeusz Henryk, 2. Gajewski Mirosław, 3. Gwiazda Henryk, 4. Hoffman Henryk Itanar, 5. Hryniewicz Tadeusz, 6. Janecki Hieronim Piotr, 7. Karwat Czesław, 8. Karwat Maria Janina, 9. Kęsy Andrzej, 10. Kowalczyk Teodora, 11. Kurkowska Elżbieta Maria, 12. Latawiec Krzysztof Jan, 13. Lis Anna Teresa, 14. Łukaszewski Bogumił Kazimierz, 15. Łukianowicz Czesław, 16. Mróz Jan, 17. Nachyta Stefan, 18. Patosz Tadeusz, 19. Przystajko Ewa Maria, 20. Putkiewicz Witold Maciej, 21. Rakowska Teresa Marianna, 22. Skrzypniak Ryszard Stanisław, 23. Szafraniec Andrzej Marian, 24. Wilczyński Bogdan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Bieniek Werner, 26. Chrobak Bożena Teresa, 27. Cuckarew Teresa, 28. Drozd Joanna Zofia, 29. Dyr Tadeusz, 30. Dziechciarz Stanisław, 31. Dziewiecki Krzysztof Zbigniew, 32. Fijak Janusz, 33. Gęga Jerzy, 34. Gulbiński Witold Bolesław, 35. Halicka Anna Małgorzata, 36. Harciarek Mirosław Zbigniew, 37. Hęciak-Morzyk Maria Jolanta, 38. Janecka Maria Wanda, 39. Kowalska Teresa Halina, 40. Kozdrach Elżbieta Maria, 41. Kruszę Aleksander, 42. Lisica Adam Franciszek, 43. Maliński Mirosław, 44. Mazurkiewicz Andrzej, 45. Mężyk Anna Helena, 46. Mucha Janina Grażyna, 47. Nowakowski Zdzisław, 48. Ozimina Dariusz Stefan, 49. Partyka Janusz, 50. Piasta Zdzisław Szczepan, 51. Podgórski Jerzy, 52. Potoniec Krystyna Janina, 53. Radziszewski Leszek Wiesław, 54. Ratajski Jerzy Zdzisław, 55. Reszka Janina, 56. Reszka Kazimierz Ryszard, 57. Sądecki Jan Andrzej, 58. Siemiątkowski Zbigniew, 59. Skiba Jan Tadeusz, 60. Sobień Jacek Bronisław, 61. Szczepaniak Danuta, 62. Tomczewski Krzysztof Jacek, 63. Wachowicz Ewa Elżbieta, 64. Wendeker Mirosław Tadeusz, 65. Wezgraj Artur Lesław, 66. Wilanowicz Robert, 67. Willner Bernard Józef, 68. Wojtyniak Małgorzata, 69. Żak Edward Stanisław, 70. Żochowska Marianna, 71. Żórawski Wojciech Cezariusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Brańska-Malinowska Barbara, 73. Bień Ewa Helena, 74. Bień Jurand Damian, 75. Bokiej Stanisław, 76. Brożek Bożena Alicja, 77. Cedro Stanisława Marianna, 78. Chrzan Marcin Jan, 79. Ciekot Anna Teresa, 80. Ciszewski Tomasz Paweł, 81. Ciuruś Beata Joanna, 82. Czerwiak Zdzisława, 83. Daszczuk Ewa Jadwiga, 84. Duda Cecylia, 85. Duda Zygmunt, 86. Glębocki Konrad Zygmunt, 87. Jacniacka Elżbieta Jolanta, 88. Jarosik Wiesław Roman, 89. Kawałek Anna Małgorzata, 90. Kieca Małgorzata Ewa, 91. Knapiński Marcin Jarosław, 92. Kobierska Wiesława Jadwiga, 93. Kolan Cezary Jerzy, 94. Korczewska Teresa Halina, 95. Kościelniak Helena, 96. Kozłowski Ryszard Władysław, 97. Kozuń-Cieślak Grażyna Beata, 98. Kysiak Andrzej Eugeniusz, 99. Lament Marzanna Barbara, 100. Lipiec Ewa Teresa, 101. Marczewska Małgorzata, 102. Markiewicz Andrzej Jan, 103. Mazur Zenon, 104. Mazurkiewicz Dariusz Zbigniew, 105. Meller Mariusz Zbigniew, 106. Molik Artur Piotr, 107. Nagórska Teresa Małgorzata, 108. Pańszczyk Maria Jolanta, 109. Pawlak Grzegorz Marek, 110. Pawtowska Elżbieta Ewa, 111. Penkata Piotr Zygmunt, 112. Piekoszewski Andrzej Mariusz, 113. Podsiadły Dariusz Jan, 114. Rosińska Agata Maria, 115. Rydz Dariusz, 116. Sekret Robert Tomasz, 117. Sędtak Katarzyna Anna, 118. Sikorska Ewa Teresa, 119. Sobielga Jolanta Bożena, 120. Sosiński Ryszard Piotr, 121. Stępniewski Marek, 122. Sutek Regina Leokadia, 123. Szymanek Arkadiusz Jacek, 124. Towarek Katarzyna, 125. Ujma Adam Mikołaj, 126. Wąsowicz Alicja Maria, 127. Wieczorek Paweł Andrzej, 128. Wielki Janusz Kazimierz, 129. Wikarek Jarosław Tomasz, 130. Wtóczyk Andrzej Paweł, 131. Woźniak Zofia, 132. Wronka Grzegorz, 133. Zwierzyk Marek, 134. Żabicki Ireneusz, 135. Żak Eugeniusz Marek.