POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 września 2005 r. o nadaniu odznaczeń

Rej. 160/2005

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Borówczak Franciszek, 2. Brzóstowicz Aleksander Kazimierz, 3. Dolatowski Zbigniew Józef, 4. Gil Waldemar Wojciech, 5. Grzesikowska Alicja Maria, 6. Jackowska Izabella Anna, 7. Janiec Stanisław, 8. Jankowski Tomasz Stanisław, 9. Jaśkiewicz Bożenna Anna, 10. Jaworska Magdalena Łucja, 11. Juliszewski Tadeusz, 12. Juszka Henryk Ryszard, 13. Klein Maria Janina, 14. Koper Jan Władysław, 15. Kościk Bogdan, 16. Kraus Danuta Krystyna, 17. Łuczak Irena, 18. Maj Marek Edmund, 19. Martyn Waldemar Andrzej, 20. Miechówka Anna Stefania, 21. Migdalski Janusz Władysław, 22. Moliński Waldemar, 23. Olejnik Janusz, 24. Orzeszyna Henryk Leonard, 25. Pawłowska Helena Maria, 26. Piekarski Wiesław Józef, 27. Rodziewicz Anna, 28. Rutkowski Andrzej Władysław, 29. Rykowski

Andrzej Zygmunt, 30. Skrzyński Jan Adolf, 31. Socha Stanisław, 32. Szewczuk Czesław Jan, 33. Waligóra Hubert Tadeusz, 34. Witkowski Zbigniew Alojzy, 35. Załucki Stefan Witold, 36. Zbierska Janina, 37. Zimny Lestaw,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Abdalla Michael, 39. Abramik Stefan Bogdan, 40. Andrzejewski Wojciech Tadeusz, 41. Antoszek Mieczysław, 42. Badura Anna, 43. Baran Dariusz Janusz, 44. Bielawski Czestaw, 45. Bielecki Krzysztof, 46. Btędzka Jolanta Władysława, 47. Bombik Teresa, 48. Borkowska Urszula, 49. Boroński Dariusz, 50. Chmara Wojciech Jan, 51. Czekońska Krystyna Elżbieta, 52. Domalewska Sabina, 53. Dorna Hanna Elżbieta, 54. Duhr Eugeniusz, 55. Frąckowiak Hieronim Mieczysław, 56. Gadomski Adam Jan, 57. Garbazik Kazimierz, 58. Gąsiorowska Barbara, 59. Giegużyńska Elżbieta Rozalia, 60. Gotata Hanna Maria, 61. Góra Zygmunt Andrzej, 62. Grądzka-Tys Aldona Barbara, 63. Grądzki Zbigniew Janusz, 64. Gronek Janina Małgorzata, 65. Gut Ewa, 66. Gwiazdowicz Dariusz Jarosław, 67. Janus Wiesław, 68. Januszewski Janusz, 69. Jasiń-ska Elżbieta Teresa, 70. Kaczor Urszula Janina, 71. Kaproń Helena Teresa, 72. Karczewska-Walerych Barbara, 73. Kępczyńska Krystyna, 74. Kitczak Teodor Bazyli, 75. Kluszewska Elżbieta Irena, 76. Ktopotek Mieczysław Alojzy, 77. Konopiński Andrzej Krzysztof, 78. Konopiński Mirosław Stefan, 79. Kosowski Bronisław, 80. Kotelon Robert Adam, 81. Kowalska Iwona Małgorzata, 82. Kozarska Ewa, 83. Królikowski Zenon Wojciech, 84. Kurmor Maciej Kordian, 85. Kurpaska Sławomir, 86. Kursa Krystyna Teresa, 87. Latata Hubert Józef, 88. Lech Maria Jadwiga, 89. Lipińska Teodozja Marianna, 90. Machaj Halina Lidia, 91. Marzec Janina Maria, 92. Mączka Stanisław Ryszard, 93. Mirończuk Elżbieta Hanna, 94. Mućko Jan Ludwik, 95. Natalczyk-Szymkowska Wanda Feliksa, 96. Niemczuk Bożena Teresa, 97. Nosal Paweł, 98. Oprządek Krystyna Barbara, 99. Pasierski Zbigniew, 100. Penczek Wojciech, 101. Pliszka Grażyna Anna, 102. Polańska Małgorzata Aleksandra, 103. Prochorowicz Marlena Elżbieta, 104. Przybyliński Bolesław, 105. Rapacz Marcin Karol, 106. Rembowska Longina, 107. Roliński Kazimierz, 108. Roszyk Halina, 109. Skibińska Ewa, 110. Skrzypek Krystyna, 111. Sobieraj Sławomir, 112. Sobisiak Wojciech Kazimierz, 113. Spychała Wojciech, 114. Stanek Halina Zofia, 115. Stawicka Zofia, 116. Suskiewicz Helena, 117. Szember Elżbieta Henryka, 118. Szkucik Krzysztof Stefan, 119. Szykowny Janusz Grzegorz, 120. Szymań-ska Mirosława Maria, 121. Ścibura Kazimierz, 122. Ścigalski Franciszek, 123. Tesznar Jadwiga Bolesława, 124. Tokarczuk Beata Jolanta, 125. Waliszewska Bogusława, 126. Wencel Kazimierz Stanisław, 127. Werner Maria Barbara, 128. Wilczyńska Halina, 129. Witkow-ska Hanna Daniela, 130. Wtodarczyk Zofia, 131. Wojnakowska Cecylia Maria, 132. Wojszel Halina, 133. Wójcikiewicz Anna Urszula, 134. Wyrzykiewicz Irena Maria, 135. Zaniewicz-Bajkowska Anna Grażyna, 136. Zawilska Anna Agnieszka, 137. Ziótkowski Krzysztof, 138. Żuchowski Janusz Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

139. Bara-Wojcieszek Elżbieta Stanisława, 140. Bednarek Wanda, 141. Błażewicz Bernadeta Maria, 142. Borysiak-Marciniak Izolda, 143. Buko Małgorzata Emilia, 144. Gawroński Tomasz Antoni, 145. Gollnisch Eleonora, 146. Grzegorczuk Dariusz Andrzej, 147. Hebda Małgorzata Stanisława, 148. Jarysz Bożena Stanisława, 149. Kaczmarczyk Elżbieta, 150. Kalisz Andrzej Aleksander, 151. Knecht Damian Krzysztof, 152. Kościelna Anna, 153. Kowzan Jacek, 154. Koztowska Krystyna, 155. Kroczewska Danuta, 156. Kwiatkowski Marek Waldemar, 157. Leciejewski Grzegorz Józef, 158. Murawska Danuta Alicja, 159. Nowak Wanda Franciszka, 160. Nowicka Teresa Maria, 161. Osowska Wanda Honorata, 162. Pańczak Zdzisław, 163. Perdek Halina, 164. Poboż-niak Maria Małgorzata, 165. Przywara Marian, 166. Roczkowska-Chmaj Stanisława Marianna, 167. Sadowska Elżbieta, 168. Sas-Golak Iwona, 169. Sobieszek Elżbieta Janina, 170. Szafrańska Maria, 171. Wachowiak Maria Dobrochna, 172. Wawrzyniak Jerzy Kazimierz, 173. Wereda Dorota Elżbieta, 174. Witkoś Barbara Izabela, 175. Wytykowska-Nowicka Emilia Magdalena.