POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 stycznia 2011 r.

nr 115-1-11

w sprawie nadania tytułu profesora

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA

nauk chemicznych

dr hab. Jan Czesław DOBROWOLSKI

dr hab. Stanisław LEŚNIAK

dr hab. Magdalena Zofia SKOMPSKA

nauk fizycznych

dr hab. Jacek DZIARMAGA

dr hab. Ryszard KRZYMINIEWSKI

dr hab. Paweł Artur MOSKAL

dr hab. Grzegorz POJMAŃSKI

dr hab. Krzysztof Franciszek SACHA

nauk humanistycznych

dr hab. Stanisław JANECZEK

dr hab. Stanisław Wojciech KOZIARA

dr hab. Marta Eliza KUDELSKA

dr hab. Andrzej Witold NOWAK

dr hab. Jan Józef PISKUREWICZ

dr hab. Jerzy STOCHMIAŁEK

dr hab. Lidia WIŚNIEWSKA

nauk matematycznych

dr Krzysztof BURDZY

nauk medycznych

dr hab. Walentyna BALWIERZ

dr hab. Janusz Grzegorz JAŚKIEWICZ

dr hab. Andrzej Józef KAWECKI

dr hab. Janusz Stanisław KLATKA

dr hab. Monika Teresa LICHODZIEJEWSKA-NIEMIERKO

dr hab. Zofia OSTROWSKA

dr hab. Andrzej PIOTROWSKI

dr hab. Bożena ROMANOWSKA-DIXON

dr hab. Danuta ROŚĆ

dr hab. Henryk Józef ZIELIŃSKI

nauk o Ziemi

dr hab. Wiaczesław ANDREJCZUK

dr hab. Ryszard Andrzej KOTLIŃSKI

nauk prawnych

dr hab. Bogudar Paweł KORDASIEWICZ

nauk rolniczych

dr hab. Jerzy BIENIEK

dr hab. Anna Irena GRZYBEK

dr hab. Jerzy Jan PIETKIEWICZ

dr hab. Hubert Tadeusz WALIGÓRA

nauk technicznych

dr hab. Andrzej Tomasz BARANOWSKI

dr hab. Tomasz BOCZAR

dr hab. Krzysztof Józef CIOS

dr hab. Zbigniew CZECH

dr hab. Marian KUCHARSKI

dr hab. Tomasz Józef PARTEKA

dr hab. Andrzej SIKORSKI

dr hab. Marek TUDRUJ

dr hab. Jan WACHOWICZ

dr hab. Andrzej Augustyn WALCZAK

dr hab. Tadeusz Michał WEGNER

dr hab. Wiesław WINIECKI

nauk teologicznych

ks. dr hab. Jan Franciszek PERSZON

ks. dr hab. Jan Kazimierz PRZYBYŁOWSKI

II. TYTUŁ PROFESORA

sztuk muzycznych

Zbigniew BARGIELSKI

dr hab. Marta KIERSKA-WITCZAK

Teresa Aniela MALECKA

Lidia MATYNIAN

Ewa Dorota PIASECKA

Elżbieta ROSIŃSKA

Krzysztof SZYDZISZ

Jerzy Jacek TOSIK-WARSZAWIAK

Elżbieta WTORKOWSKA

sztuk teatralnych

dr hab. Bronisław Stefan WROCŁAWSKI